Hyppää sivuvalikkoon

Vireillä olevat yleiskaavat

Tampereella on vireillä tällä hetkellä kolme yleiskaavaa:

  • Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021-2025 (valmisteluvaiheessa)
  • Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021 (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.5.2021, valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen)
  • Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistaminen (aloitusvaiheessa)

Tältä sivulta pääset siirtymään vireillä olevien yleiskaavojen sivuille. Sivuilta löydät tarkemmat tiedot yleiskaavoista ja kaava-aineistot sekä selvitykset ja suunnitelmat.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021-2025

Kantakaupungin vaiheyleiskaavan 2021-2025 alue rajautuu pohjoisessa Näsijärveen ja Näsijärven Hangaslahdesta alkaen valtatie 9:ään ja muissa suunnissa naapurikuntiin: Kangasalaan, Lempäälään, Pirkkalaan, Nokiaan ja Ylöjärveen.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021

Kantakaupungin vaiheyleiskaavan rajaus 2017-2021 käsittää kantakaupungin alueen lukuun ottamatta keskustan aluetta. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Näsijärveen ja Näsijärven Hangaslahdesta alkaen valtatie 9:ään, muissa suunnissa alue rajautuu naapurikuntiin: Kangasalaan, Lempäälään, Pirkkalaan, Nokiaan ja Ylöjärveen.

Osayleiskaavan tarkistaminen koskee Nurmin aluetta. Alue rajautuu pohjoisessa Sorilanjokeen, lännessä Niihamanselkään ja etelässä valtatiehen 9.

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistaminen

Osayleiskaavan tarkistaminen koskee Nurmin aluetta. Alue rajautuu pohjoisessa Sorilanjokeen, lännessä Niihamanselkään ja etelässä valtatiehen 9. Idässä suunnittelualueen rajaus tarkentuu voimassa olevan osayleiskaavan muutostarpeiden mukaisesti. Alustavan arvion mukaan kaava-alue olisi noin kolmasosa voimassa olevan osayleiskaavan pinta-alasta. Kaava-alueen rajautuminen tarkentuu osayleiskaavan luonnokseen.

Päivitetty 2.12.2022