Hyppää sivuvalikkoon

Yleiskaavoituksen poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut

Tampereen kaupunki vastaa kaavoista poikkeamisista ja käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämistä poikkeamispäätöksistä. Hakumenettely on samanlainen sekä suunnittelutarveratkaisussa että poikkeamisluvassa.

Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa tarvitsee poikkeamisluvan. Ennen varsinaisen rakennusluvan myöntämistä rakennushanke edellyttää usein asemakaavattomalla alueella suunnittelutarveratkaisun myöntämistä. Suunnittelutarveratkaisu vaaditaan alueelle, jolla olemassa olevan rakennuskannan tai rakentamispaineen vuoksi saattaa olla yhdyskuntarakentamisen tarvetta tai hanke on ympäristövaikutuksiltaan merkittävää. Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa on voimassa enintään kaksi vuotta, jonka aikana tulee hakea rakennuslupa.

Toimi näin

Tee neuvontapyynnöt ja tiedustelut poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun tarpeesta Lupapiste.fi-palvelun kautta. Hae poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua sähköisesti Lupapiste.fi-palvelussa. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. Myönteisen poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitset aina rakennusluvan.

Ohjeet poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun hakemiseen

Löydät tarkemmat ohjeet ja päätöksestä perittävät maksut alla olevasta ohjeesta.

Kirjaudu Lupapisteeseen

Päivitetty 16.5.2022