Siirry sisältöön

Arboretum

Pyhäjärven rannalla sijaitseva varsinainen arboretumin alue alkaa ruusutarhasta ja jatkuu Vihilahdenpuistoon saakka. Nimi arboretum pohjautuu latinan kielestä sanasta arbor, joka tarkoittaa puuta. Arboretum on puulajipuisto, jossa on esillä erilaisia puita ja pensaita ja jota hoidetaan puistomaisesti tai puistometsänä. Kasveihin kiinnitetyistä nimilapuista selviää kyseisen kasvin tieteellinen ja suomenkielinen nimi. Puistossa on myös opastauluja, joista kasvin nimen ja sijainnin voi tarkistaa.

Kuva: Kasveja ja puita Hatanpään arboretumissa

Vaihtelua puistomaiselle alueelle antaa alueelle rakennettu lampi, josta virtaa Pyhäjärveen puro. Vesi pumpataan lampeen Pyhäjärvestä maan alle sijoitetun pumppaamon avulla. Veden pinnan säätely onnistuu kahden padon avulla. Puron varteen on istutettu erilaisia ranta- ja kosteikkokasveja.

Lammikon lähelle on rakennettu pieni suoalue, joka on tuotu noin 0,5 neliömetrin kokoisina kappaleina Hervannasta. Puron varressa olevalla padolla pidetään vedenpinta suolla vakiona. Ympäristöstä valuneet ravinteet ovat valitettavasti rehevöittäneet suota liikaa, ja se on ruohottunut.

Kuva: Hatanpään arboretumissa on idyllisiä lampia

Koska Hatanpään niemen alue on altis tuulille, on rannan tuntumaan istutettu suojavyöhykkeeksi tervaleppiä ja erilaisia pajulajeja.

Arboretumiin on kerätty pääasiassa sellaisia kasveja, jotka menestyvät Tampereen alueella ja sen ympäristössä, mutta monia harvinaisia ja eksoottisiakin kasveja sieltä löytyy. Puistoa pyritään jatkuvasti kehittämään, ja siellä kokeillaan uusia lajeja.

Arboretumiin perustettiin kesällä 2011 yrttitarha, jossa kasvaa 29 mausteyrttiä. Tarhassa kasvavat muun muassa rohtovirmajuuri, stevia, purasruoho, kumina ja vihannesportulakka. Yrttitarha sijaitsee vanhan tallirakennuksen ja lammen välisellä alueella.

Kivikkopuutarha

Arboretumin kivikkopuutarha on laajuudeltaan 600 neliömetriä. Sinne on istutettu yli 100 erilaista kivikossa viihtyvää perennaa ja noin 30 lehti- ja havupensasta. Kivikkopuutarhassa on esillä myös erilaisia luonnon- ja betonikivimateriaaleja.


Arboretumin rakentaminen

Hatanpään arboretumin suunnittelu aloitettiin vuonna 1970 silloisen kaupunginpuutarhuri Kauko Aarnion aloitteesta. Kaupunginpuutarhan yhteyteen haluttiin rakentaa kasvilajipuisto, jossa voisi esitellä alueella menestyviä kasveja yleisölle. Arboretum on pinta-alaltaan noin neljä hehtaaria. Rakentaminen alkoi vuonna 1971, jolloin liejuista Pyhäjärven ranta-aluetta alettiin täyttää katu- ja talonrakennustyömailta saadulla täytemaalla. Koko arboretum on Pajaniemeä lukuunottamatta täytemaata. Maasto pyrittiin muotoilemaan loivasti kumpuilevaksi, jolloin erilaisia olosuhteita vaativille kasveille saatiin luontevat kasvupaikat. Maata tuotiin niin paljon, että arboretum on nyt keskimäärin kaksi metriä Pyhäjärven vedenpinnan yläpuolella. Kasvien istutus voitiin aloittaa vuonna 1973.