Siirry sisältöön

Luonnon virkistyskäyttö


Luontoretket

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö järjestää kesäisin opastettuja luontoretkiä, joille ovat tervetulleita kaikki luonnosta kiinnostuneet kaupunkilaiset. Retket ovat maksuttomia.


Luontopolut

Luontopolkuihin voi tutustua sekä itsenäisesti luontopolkuoppaiden avulla että osallistumalla järjestetyille retkille. Uusin luontopolku Vuoreksen Koukkujärvelle valmistui 2019. Ötökköluontopolku lapsille rakennettiin Multisillan Perkkoonpuistoon 2018, ja loppuvuodesta 2016 valmistui Tammerkosken luontopolku. Muut luontopolkuoppaat on julkaistu pääosin vuosina 2002-2004, joten bussiyhteydet poluille kannattaa tarkistaa joukkoliikenteen sivuilta. Vanhempien polkujen rastitolpista osa on hävinnyt tai rapistunut.

Vuoreksen Koukkujärven luontopolku

Koukkujärven rantaa
Koukkujärven luontopolku kiertää järven ympäri.

Koukkujärvi on Vuoreksessa sijaitseva pieni metsäjärvi, jonka ympäri kiertää noin 1,5 km:n pituinen luontopolku. Luontopolulle pääsee esimerkiksi Koukkuaurankadun päästä pitkospuita pitkin. Reitin varrella on yhdeksän opastaulua, joiden avulla pääsee "sukeltamaan" syvemmälle ympäröivään luontoon. Polun kosteimpiin kohtiin on rakennettu pitkospuut. Koukkujärven rannat ovat pääosin suota, ja siellä voi nähdä esimerkiksi suopursua, suo-orvokkia, lakkaa ja karpaloa. Luontopolku kulkee lähes puuttoman avoluhdan ja luonnonsuojelualueeksi rauhoitetun tervalepikon läpi. Hyvällä onnella alueella voi havaita rauhoitetun lummelampikorennon.

Suo-orvokki
Suomessa kasvaa 17 luonnonvaraista orvokkilajia, joista suo-orvokki on yksi yleisimmistä.

Tammerkosken luontopolku

Tammerkosken luontopolku kiertää keskustassa Tammerkosken rannalta Herrainmäelle ja Wilhelm von Nottbeckin puiston kautta Näsinpuistoon. Polun pituus on 2,6 kilometriä ja sen varrella olevista opastauluista tietoa niin linnuista, kasveista, hyönteisistä, kaloista kuin lepakoistakin. Opasteissa kerrotaan myös ihmisen vaikutuksesta luontoon. Huomioithan liikkuessasi polulla talviaikaan, että luontopolku ei ole kaikilta osin talvikunnossapidetty.

Tammerkosken luontopolun västäräkkitunnus
Tammerkosken luontopolun tunnus on västäräkki. Kuvan on piirtänyt Pekka Rahkonen.

Pyynikin luontopolku


Pyynikin harju on merkittävä geologinen muodostuma ja sitä pidetään maailman korkeimpana soraharjuna. Pyynikistä tehtiin luonnonsuojelualue vuonna 1993. Luontopolulla pääsee tutustumaan harju- ja lehtokasvillisuuteen. Polku alkaa Pyynikin näkötornilta ja sen pituus on 4 kilometriä.

Iidesjärven luontopolku

Iidesjärvi on Tampereen tunnetuin lintujärvi. Sen pinta-ala on noin 65 ha. Järven itäpäähän rakennettiin lintutorni vuonna 1992. Iidesjärven luontopolku alkaa lintutornilta ja on pituudeltaan noin 7 km. Lintujen lisäksi reitiltä löytyy niittyä, luhtaniittyä ja rantapensaikkoa monipuolisine kasvillisuuksineen.

Niihaman luontopolku

Niihaman ulkoilumajalta alkava luontopolku kulkee metsäisessä maastossa Niihamajärven ja Soukonvuoren ympäristössä. Polun pituus on reilut 3 kilometriä ja rasteja sen varrella on 10. Polulta löytyy sekä tuoretta että kuivaa kangasmetsää, koivikkoa ja lehtoa. Niihamajärvi on hiljalleen soistuva järvi, jonka rannoilla kasvaa kosteutta vaativia kasveja.

Viikinsaaren luontopolku

Hopealinjat on uusinut Viikinsaaren luontopolun kesällä 2017. Uusittu luontopolku on 1,3 km pitkä ja sen varrella on 14 rastia, joilla kerrotaan saaren luonnosta. Rasteilla on myös tehtäviä perheen pienimmille ja muille leikkimielisille.

Tohlopin luontopolku

Tohlopin luontopolkureitti kulkee Tohloppijärven ja Epilänharjun maastossa ja on pituudeltaan noin 5 kilometriä. Polun varrella pääsee tutustumaan harju- ja lehtokasvillisuuteen. Matkan varrelta löytyy myös suo- ja vesikasveja.

Vaakkolammin luontopolku

Vaakkolammin luontopolkureitti kiertää lammen ympäri ja on noin 2 kilometriä pitkä. Polkua kulkiessasi tutustut samalla Vaakkolammin historiaan, kasvistoon ja eläimistöön sekä Likokallio-nimiseen kalliomuodostelmaan. Alue on arvioitu lehto- ja kulttuurikasvistoltaan arvokkaaksi.

Härmälän luontopolku

Pyhäjärven rannassa kulkevan luontopolun varrella näkee useita puutarhoista karanneita lajeja. Vielä 1900-luvun alussa alue oli huvilarannikkoa. Härmälän uimarannalta lähtevän polun pituus on 2 kilometriä.

Hervantajärven ja Suolijärven luontopolku

Suolijärven luontopolku Hervannassa kulkee nykyisin kokonaisuudessaan järven rantaa pitkin. Polun rasteilla tutuksi tulevat monenlaiset kasvit niin soilta kuin lehdoistakin. Paikoin Suolijärven maisemaa värittävät jyrkät kallioseinämät sekä massiiviset siirtolohkareet.

Hervantajärven luontopolku sijoittuu Ruskontien eteläpuolelle. Reittivaihtoehtoja on useita. Luontopolun alue kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskukseen. Sen varrelta löytyy kallio- ja kangasmetsiä, soita, lehtoja sekä tervaleppäisiä rantavyöhykkeitä. Polku kiertää myös keidassuon keskellä olevan Makkarajärven.


Lisätietoja

Palvelupiste Frenckell
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma–pe klo 9 - 16.