Siirry sisältöön

Härmälänrannan tonttien asiakirjat

Haettavana oleva tontti sijaitsee Härmälässä ns. Härmälänrannan alueella. Asemakaavalla nro 8388 pääosin yksityisen omistama entinen lentokonetehtaan alue on muutettu asuinkäyttöön. Kaupungin omistuksessa alueella on mm. nyt haettavana oleva asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AKR) oleva tontti 837-301-1907-1, jonka rakennusoikeus on 10 350 k-m2.

Hakijoiksi toivotaan 2-3 toimijan ryhmittymiä, jotta varmistetaan kohteen toteutuminen monipuolisena kokonaisuutena. Tontin rakennusoikeudesta tullaan luovuttamaan puolet vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ja puolet valtion tukemaan pitkän korkotuen ARA-tuotantoon. Yleishyödyllisen hakijan eduksi katsotaan sitoutuminen kaupungin kanssa tehtävään yhteistyöhön sosiaalisen asuttamisen asukasvalinnan osalta, kohderyhmänä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä asunnottomuustaustaiset (koskee vähintään 5 % ARA-asuntojen asuntomääristä, mutta enintään 15 % osuutta yksittäiseen ARA-rahoitteiseen rakennukseen tulevista asunnoista). Näidenkin asuntojen osalta asukkaat ovat suorassa vuokrasuhteessa vuokranantajan kanssa. Kyseisille asunnoille on mahdollista hakea ARA:n erityisryhmien investointiavustusta.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kirjallinen konseptikuvaus, missä on esitettynä asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuodot sekä suunnitelma kohteiden asuntojakaumasta.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Vuokra-alue on kunnostettu ympäristöviranomaisen päätöksen (PIRELY/322/07.00/2010, 1.7.2011) mukaisesti. Hakumateriaalin liitteessä Härmälänranta, korttelin 1907 luovutus ja vastuut on kuvattu tarkemmin alueen maaperän ja pohjaveden tila ja siihen liittyvät vastuut ja niiden jakautuminen sekä rakentamiseen liittyvät erityisvaatimukset.