Siirry sisältöön

Palhoniemi

Myydään tarjousten perusteella

Tampereen kaupunki myy tarjousten perusteella Ylöjärven Kurussa sijaitsevan Palhoniemen tilan sekä tilan alueella olevat As Oy Tyrkkölän kolme rivitalohuoneistoa.

Kohteen kuvaus

Palhoniemen tilan päärakennus

Palhoniemen tila 980-452-2-6 sijaitsee Ylöjärven Kurussa, Kurun keskustasta 3,5 km itään, osoitteessa Karjulantie 298, 34300 Kuru. Tampereen kaupunki osti Palhoniemen tilan vuonna 1930 ja kohteessa toimi koulukoti sekä myöhemmin huoltokoti 1.6.2017 saakka.

Tilan pinta-ala kiinteistörekisterin mukaan on 130,06 ha. Tila käsittää Näsijärven rantaviivaa n. 1,2 km. Tampereen kaupunki on käynnistänyt alueelle ranta-asemakaavan laadinnan sekä vesihuollon yleissuunnittelun. Kaupunki vastaa kaavan laadintaan liittyvistä ja muodostuneista kustannuksista myyntihetkeen saakka ja tehdyt selvitykset luovutetaan ostajalle. Kaavanlaatijana toimii Ramboll.

Palhoniemen päärakennus on valmistunut vuonna 1914 ja sen rakennutti Hatanpään kartanon omistaja Idman. Tupala ja Johtola nimiset rakennukset ovat valmistuneet 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Palhoniemen tilan alueella olevat rakennukset ilmenevät tarkemmin liitteenä olevasta rakennusteninventoinnista.

Päärakennus n. 1600 m2, öljylämmitys
Tupala n. 270 m2, sähkölämmitys
Johtola n. 350 m2, sähkölämmitys

Muuta huoneisto- ja rakennusalaa 1700 m2

Rakennuksien pinta-aloja ei ole tarkemitattu eikä niihin ole tehty kuntotutkimuksia. Ei energiatodistuksia.

Tilan peltoala on noin 16 ha. Pellot vuokrattu, sopimus päättyy 31.12.18.

Metsätalousarvion mukaan puustoa on 13 446 m3.

Peltoja ja rantarakennuspaikkaa koskevat maanvuokrasopimukset päättyvät 31.12.2018.

Kaupan kohteeseen sisältyy myös As Oy Tyrkkölän kolme rivitalohuoneistoa; A1 61,5 m2, A2 61,5 m2 ja A3 75,0 m2. As Oy Tyrkkölän kaksi asuinrakennusta sijaitsevat Palhoniemintilan alueella olevalla vuokra-alueella. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2036.

Tarjoukset

Suljetut kirjalliset ostotarjoukset viitteellä "Palhoniemi" tulee toimittaa 26.6.2018 klo 15.45 mennessä Tampereen kaupungin kirjaamoon, osoite Aleksis Kiven katu 14 - 16 C 33100 Tampere.

Tarjouksen tekijä voi olla yksityinen henkilö, yritys tai useampi henkilö.

Mikäli tarjous tehdään perustettavan yhtiön lukuun, on tarjouksen tekijöinä oltava yhtiön perustajajäsenet.

Ostotarjouksen voi tehdä ainoastaan koko Palhoniemen kiinteistöstä ja kolmesta As Oy Tyrkkölän osakehuoneistosta.

Osatarjouksia ei oteta vastaan.

Tampereen kaupunki pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset sekä pyytää niihin tarkistuksia. Kaupunki pidättää oikeuden jatkoneuvotteluihin niiden tekijöiden kanssa.

Kohteen esittely
Paikka: Palhoniemi (Karjulantie 298, Kuru)
Aika: maanantai, 11.6 2018, klo 16 - 19

Lisätiedot

Maanhankintapäällikkö
Ari Kilpi
puhelin 050 346 9311
sähköposti [email protected]

Kiinteistöpäällikkö
Anne Karinen
puhelin 050 516 9189
sähköposti [email protected]