Siirry sisältöön

Alueen kohteet

Särkänniemen alueelle suunnitellaan viihtyvyyttä, liikkumista, vapaa-aikaa, asumista ja elinkeinoja parantavia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa alueen aktiivisemman käytön niin Tampereen asukkaille kuin matkailijoille. Suunnitelmat täsmentyvät alueen kehittämisen edetessä.

Rantareitit

Tampere on tunnettu rantareittien verkostostaan. Kosken- ja järvenrantoja sivuavat kävelyn ja pyöräilyn reitit yhdistävät kaupunginosia toisiinsa ja sujuvoittavat liikkumista. Ranta-alueiden reitit lisäävät myös virkistyksen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia Tampereen parhaissa maisemissa. Särkänniemen alueella reitistöä on tavoitteena kasvattaa esimerkiksi luontopolun tyyppisellä maisemareitillä.

Uusia liikentoiminnan mahdollisuuksia

Särkänniemen kokonaisuuden kehittäminen luo uusia mahdollisuuksia yrittäjille Tampereen keskustan läheisyydessä ja kasvavien asiakasvirtojen äärellä. Uusien alueiden käyttöönotto, asukasmäärän kasvattaminen, ranta-alueen saavutettavuuden ja viihtyisyyden parantaminen ovat lähtökohtia uuden liiketoiminnan toteutumiselle Särkänniemen alueella.

Asumista elämysten ytimessä

Onkiniemen alueelle on tavoitteena toteuttaa muun muassa uusia asuinrakennuksia. Onkiniemen kulttuuriympäristö on persoonallinen ja kiinnostava kohde niin historiansa kuin ainutlaatuisen sijaintinsa vuoksi. Koti elämysten ytimessä, Näsijärven kupeessa vain kivenheiton päässä keskustasta on uusi ja erilainen asumisen vaihtoehto Tampereella.

Kylpylähotelli

Kortelahden poukamaan on suunnitelmissa toteuttaa hotelli, joka täydentää Tampereen majoituspalveluja. Se mahdollistaa jatkossa yöpymisen suoraan huvipuiston kupeessa monipuolisten palveluiden äärellä.

Kortelahden silta

Mustalahden satamaan, Kortelahden yli on visioitu kävelysiltaa. Silta edesauttaisi uusien toimintojen kuten kylpylähotellin ja järvikeskuksen toteuttamista ja yhdistäisi Mustalahden sataman tiiviimmin huvipuistoon. Se sujuvoittaisi huvipuistoon saapumista keskustan suunnasta ja uudet ihmisvirrat tekisivät satama-alueesta elävämmän.

Sara Hildénin taidemuseo

Sara Hildénin taidemuseolle toteutetaan uudet tilat Tampereen keskustaan Finlaysonin alueelle. Tilojen toteuttamiseksi on käynnissä suunnittelukilpailu.

Nykyisen museorakennuksen uutta käyttötarkoitusta selvitetään.

Särkänniemen huvipuisto

Särkänniemen huvipuisto on Tampereen tunnetuin matkailukohde. Kokonaisvaltainen alueen kehittäminen mahdollistaa Särkänniemen laajenemisen ja mahdollisuuden toimia vahvemmin myös ympäri vuoden aktiivisena vapaa-ajan ja elämyksien kohteena. Huvipuiston alue kytkeytyy jatkossa paremmin koko alueen toimintoihin ja Tampereen keskustaan.

Mustalahden satama

Mustalahden satamaa parannetaan kaikille avoimena kaupunkimaisena rantavyöhykkeenä. Tavoitteena on saada satamaan lisää oleskelu- ja virkistysalueita sekä tapahtumatoimintaa. Satamapalveluita kehitetään kokonaisuutena. Satamapalvelut ja kotisatamalaiturit turvataan sekä isojen liikennöintialusten toiminnallisuus pyritään mahdollistamaan myös jatkossa.

Maisemasilta

Näsinsillan käyttötarkoitusta laajennetaan, kun sillan pohjoinen puoli muutetaan kutsuvaksi maisemasillaksi. Eteläisellä sillalla säilytetään edelleen ajoliikenneyhteys ja pyöräilylle tehdään oma ajokaista.

Maisemasilta valmistuu vuoden 2021 aikana.

Järvikeskus

Näsijärven rannalle on suunnitelmissa toteuttaa järvikeskus, joka toimii alueen yhtenä vetovoimatekijänä. Järviluontokeskus sisältää erilaisia aktiviteetteja ja palveluita.

Raitiotiepysäkki

Särkänniemen alueen saavutettavuus niin matkailijoille kuin kaupunkilaisille paranee suunnitteilla olevan raitiotien myötä. Tampereen Ratikan kakkosvaiheen on määrä kulkea Tampereen keskustasta kohti Hiedanrantaa aina Lentävänniemeen saakka. Särkänniemen alueen pysäkki on kaavailtu toteutettavaksi Sepänkadun risteyksen kohtaan.