Siirry sisältöön

Urban Nature Labs

Tampereen kaupunki on mukana EU-hankkeessa Urban Nature Labs, jossa kehitetään kaupungin luontoperustaisia järjestelmiä ja erityisesti hulevesien hallintaa Living Lab -hengessä.

Luontoperustaiset järjestelmät ovat kaupungin viheralueita ja vesiympäristöjä, joilla on monta tehtävää. Sinivihreä verkosto mm. virkistää kaupunkilaisia, viivyttää ja puhdistaa hulevesiä ja tarjoaa elinympäristön kasveille ja eläimille. Living Labeissa tutkijoina toimivat paitsi asiantuntijat, myös paikalliset asukkaat, jotka testaavat uusia innovaatioita arkielämässään. Hankkeen "eläviä laboratorioita" ovat Hiedanranta ja Vuores.

Tampere on yksi UNaLabin kolmesta edelläkävijäkaupungista erityisesti Vuoreksen keskuspuiston kautta virtaavan hulevesijärjestelmän ansiosta. Muita edelläkävijäkaupunkeja ovat Eindhoven ja Genova. Kansainvälisessä hankkeessa on lisäksi mukana seuraajakaupunkeja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Hankekumppaneita on yhteensä 28. Hanketta koordinoi VTT.

Hankkeessa tehdyt opinnäytetyöt

Hankkeessa toteutettavat kokeilut

Ota yhteyttä!

Projektipäällikkö
Maarit Särkilahti
puhelin 040 538 6535
sähköposti [email protected]

Projektisuunnittelija
Salla Leppänen
puhelin 044 423 5406
sähköposti [email protected]

EU logo
Projekti saa rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta (rahoitussopimus nro 730052). Hankkeen kesto on 2017-2020 ja lisäksi sitä seurataan kahden vuoden ajan.