Siirry sisältöön

Yleissuunnittelu

Yleissuunnitelma

Hiedanrannan uuden kaupunginosan maankäytön yleissuunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa 8.6.2020 jatkosuunnittelun lähtökohdaksi.

Hiedanrannan suunnittelussa on tavoitteena monimuotoinen kaupunkirakenne, jossa asuminen, työ, vapaa-aika ja palvelut lomittuvat. Yleissuunnitelmassa esitetään alueen rakenne, liikenneverkko sekä vesistöjen, puistojen ja virkistysalueiden periaatteet sekä suunnitelman vaikutusten arviointi.

Hiedanrannan yleissuunnitelmassa esitellään keskeiset kehittämisen ja suunnittelun periaatteet kolmelle omaleimaiselle osa-alueelle: Hiedanrannan keskustaan, Järvikaupunkiin Näsisaarelle ja Lielahteen. Näiden suunnitteluperiaatteet ovat monipuolinen ja joustava kaupunkirakenne, kaupunkirakenteeseen kytketyt virkistysalueet sekä vesistöt, omaleimaiset alueet sekä kestävä liikenne ja pysäköinti.

Yleissuunnitelmassa raitiotie on linjattu kulkevaksi Hiedanrannan keskustan kautta Lentävänniemeen sekä alueen halki edelleen länteen. Suunnitelmassa keskeiset palvelut sijoittuvat Hiedanrannan keskustaan ja ovat kaikilla liikennevälineillä saavutettavia. Lielahden vanhaa tehdasta kehitetään vahvana vetovoimatekijänä ja toiminnallisena osana keskustaa.

Tarkempi maankäytön suunnittelu tehdään yleissuunnitelman pohjalta laadittavissa asemakaavoissa.


Hiedanrannan yleissuunnitelmaa esiteltiin etäyleisötilaisuudessa keskiviikkona 24.6.

Rakennesuunnitelma

Yleissuunnitelman ensimmäinen vaihe on nimeltään Hiedanrannan Rakennesuunnitelma. Kaupunginhallitus hyväksyi sen vuoden 2017 lopussa. Suunnitelmassa vanhan tehtaan viereen syntyy Hiedanrannan uusi keskusta ja raitiotie kulkee vanhan tehdaskompleksin läpi.

Rakennesuunnitelman lähtökohtana on monipuolinen ja vaihteleva korttelirakenne, jota voidaan kehittää joustavasti. Julkisten tilojen sarjassa on tärkeimmät julkiset toiminnot ja nähtävyydet sekä uusi raitiotie, joka yhdistää myös Hiedanrannan ja Tampereen keskustan toisiinsa.

Hiedanranta on erittäin hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Viherverkosto varmistaa, että laajat viher- ja vesialueet ovat aina viiden minuutin kävelymatkan päässä asuinpaikasta riippumatta.

Rakennesuunnitelman jälkeen on alkanut tarkempi yleissuunnittelu. Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua 2020, jonka jälkeen edetään asemakaavoitukseen. Ensimmäisenä asemakaavoitetaan raitiotien linjaa ja Hiedanrannan keskustaa.

Osallistuminen

Lännen suunnan raitiotiekaavat

Hiedanrannan ja Järvikaupungin alueelle suunniteltujen ratikkaosuuksien asemakaavat ovat nähtävillä ja kommentoitavissa 17.10.2019 saakka.

Voit käydä tutkiin aineistoja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2B tai Ulkoinen linkkiinternetissä .

Lännen suunnan raitiotiekaavojen esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 9.10.2019 klo 18.00 -19.30 Rientolan Pirtillä, os. Federleynkatu 19. Aluksi järjestetään ohjattu kävelykierros klo 17.00 -17.40, lähtöpaikka Sellupuistossa, Federleynkadun varrella.

Toimita mahdolliset mielipiteesi valmisteilla olevista kaava-asioista 17.10. mennessä osoitteeseen Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C, tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]


Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto NOAN.

Ota yhteyttä

Maankäytön suunnittelu
Suunnittelujohtaja
Taru Hurme
puhelin 040 806 2601
sähköposti [email protected]

Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin 040 806 3080
sähköposti [email protected]

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724
sähköposti [email protected]