Siirry sisältöön

Kantakaupungin yleiskaava 2017 - 2021

Kantakaupungin yleiskaavan 2017 - 2021 suunnittelualue

Tampereen kaupunki laatii kaupunkistrategian mukaisesti kantakaupunkia koskevaa valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Kaupunkistrategian linjaukset etenkin urbaanista ja kestävästi kasvavasta kaupungista ovat yleiskaavatyön kannalta keskeisiä.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaupungin tulisi olla 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, hiilineutraali sekä älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä.

Yleiskaavan keskeinen tavoite on kasvutavoitteen turvaaminen siten, että kaupunkiympäristön laatu ja toiminnallisuus säilyvät. Kasvun suunnista korostuvat aluekeskukset ja joukkoliikenteen vyöhykkeet. Yleiskaavatyö on tarkoitus hyväksyä valtuustossa valtuustokauden lopussa.

Ajankohtaista

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 12.8.2019 yleiskaavalinjauksia. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginvaltuuston ponsiesitykseen (KV 15.5.2017) pohjautuvaa lähijuna-asemia koskevaa linjausta ja Ruotulan maankäyttötavoitteita. Keskustan strategisen osayleiskaavan ja kantakaupungin yleiskaavatyön välinen suhde ratkaistaan kaavatyön aikana.


Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.3.2018 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS oli nähtävillä 8.3. - 31.5.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta saatiin 9 palautetta viranomaisilta ja 6 palautetta yhdistyksiltä ja asukkailta. Oheiseen raporttiin on koottu tiivistelmät saadusta palautteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa samaan aikaan oli mahdollisuus vastata kyselyyn aluekeskusten kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 259 vastaajaa. Oheiseen raporttiin on koottu asukkailta tulleita vastauksia, jotka liittyvät koko kaupungin tasolla mm. kehitettäviin joukkoliikenne- ja pyöräilyreitteihin. Lisäksi on aluekeskuskohtaisesti kerättyjä kehittämisen tavoitteita mm. liikkumisen, tärkeiden viheralueiden ja lisärakentamisen suhteen.