Siirry sisältöön

Kantakaupungin yleiskaava 2017 - 2021

Kantakaupungin yleiskaavan 2017 - 2021 suunnittelualue, jossa esitetty keskusta ja aluekeskukset: Tesoma, Lielahti, Lakalaiva, Linnainmaa ja Hervanta

Tampereen kaupunki laatii kaupunkistrategian mukaisesti kantakaupunkia koskevaa valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Kaupunkistrategian linjaukset etenkin urbaanista ja kestävästi kasvavasta kaupungista ovat yleiskaavatyön kannalta keskeisiä.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaupungin tulisi olla 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, hiilineutraali sekä älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä.

Yleiskaavan keskeinen tavoite on kasvutavoitteen turvaaminen siten, että kaupunkiympäristön laatu ja toiminnallisuus säilyvät. Kasvun suunnista korostuvat aluekeskukset ja joukkoliikenteen vyöhykkeet. Yleiskaavatyö on tarkoitus hyväksyä valtuustossa valtuustokauden lopussa.

Ajankohtaista

Tampereella yleiskaavatyö pohjautuu vahvasti kaupunkistrategiaan. Maankäytön suunnittelun osalta kaupunkistrategia konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.2.2020 kantakaupungin yleiskaavan luonnoksen ja muun valmisteluaineiston asetettavaksi yleisesti nähtäville 13.2. - 22.3.2020 väliseksi ajaksi. Kantakaupungin yleiskaava on nähtävillä karttapalvelussa ja kaupungin nettisivuilla. Sähköiseen kaava-aineistoon voi tutustua myös palvelupiste Frenckellissä (Frenckellinaukio 2). Kaavaluonnoksesta voi antaa palautetta sen nähtävillä oloaikana.

Digitaaliseen kaava-aineistoon, 4 karttaan ja selostukseen, voi tutustua karttapalvelussa ja kaavan nettisivuilla.

Asukastilaisuus

Kantakaupungin yleiskaavan asukastilaisuus järjestetään avoimena tilaisuutena pääkirjasto Metsossa (Pirkankatu 2) torstaina 5.3.2020 klo 10-18 luentosali Lehmuksessa. Paikalla voi poiketa itselle sopivana ajankohtana tutustumassa valmisteluaineistoon ja keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa. Tervetuloa.


Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen nähtäville.


Yhdyskuntalautakunta käsittelee kokouksessaan 11.2.2020 kantakaupungin yleiskaavan luonnosta ja valmisteluaineistoa.


Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 12.8.2019 yleiskaavalinjauksia. Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginvaltuuston ponsiesitykseen (KV 15.5.2017) pohjautuvaa lähijuna-asemia koskevaa linjausta ja Ruotulan maankäyttötavoitteita. Keskustan strategisen osayleiskaavan ja kantakaupungin yleiskaavatyön välinen suhde ratkaistaan kaavatyön aikana.


Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.3.2018 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS oli nähtävillä 8.3. - 31.5.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta saatiin 9 palautetta viranomaisilta ja 6 palautetta yhdistyksiltä ja asukkailta. Oheiseen raporttiin on koottu tiivistelmät saadusta palautteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa samaan aikaan oli mahdollisuus vastata kyselyyn aluekeskusten kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 259 vastaajaa. Oheiseen raporttiin on koottu asukkailta tulleita vastauksia, jotka liittyvät koko kaupungin tasolla mm. kehitettäviin joukkoliikenne- ja pyöräilyreitteihin. Lisäksi on aluekeskuskohtaisesti kerättyjä kehittämisen tavoitteita mm. liikkumisen, tärkeiden viheralueiden ja lisärakentamisen suhteen.