Siirry sisältöön

Yleiskaavoitus

Nuoligrafiikka, joka etenee ylhäältä alas esittäen kaavoituksen tasoja: ylimpänä maakuntakaava, keskellä yleiskaava ja alimpana asemakaava.

Mikä on yleiskaava?

Yleiskaavan tehtävä on ohjata kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. Yleiskaava tarkentaa maakuntakaavaa ja osoittaa maankäytön pääperiaatteet koko kaupungin tasolla. Yleiskaavassa määritellään esimerkiksi alueiden käyttötarkoitukset, liikennejärjestelmän tavoitteet ja yhdyskuntarakenteen strategisia kehittämisasioita. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta sekä rakentamista esim. kylä- tai ranta-alueilla.

Tampereella tehdään valtuustokausittain päivitettävää kantakaupungin yleiskaavaa, joka konkretisoi maankäytön osalta kaupunkistrategiaa.


Kaupunkistrategia ohjaa yleiskaavatyötä

Tampereella yleiskaavatyö pohjautuu vahvasti kaupunkistrategiaan. Tampereen kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030. Kaupunkistrategia sisältää valtuustokauden ja pidemmän aikavälin kehittämistavoitteet muodostaen perustan kaupunkikonsernin toiminnalle ja päätöksenteolle. Yleiskaavoituksen työohjelma valtuustokaudelle on hyväksytty 18.12.2017. Maankäytön suunnittelun osalta kaupunkistrategiaa konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa.


Vireillä olevat yleiskaavat

Tällä valtuustokaudella on koko kaupungin alue yleiskaavoituksen kohteena, kun vireillä on kaksi merkittävää yleiskaavaa; Kantakaupungin yleiskaava kaupunkialueella ja Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava pohjoisella maaseutumaisella alueella.


Ajankohtaisia hankkeita

Kauppi-Niihaman laajan virkistysalueen kokonaissuunnittelun osana kokeillaan asukkaiden vertaissuunnittelua. Kämmenniemeen tehdään laajentamisen mahdollistavaa yleissuunnitelmaa rinnakkain yleiskaavatyön kanssa.


Hyödynnä karttapalvelua

Kartat.tampere.fi on kaikille avoin tietopalvelu, jota ylläpitää Tampereen kaupunki. Sivustolta löytyy kaupungin monipuoliset karttapalvelut sekä kaupungin paikkatietoaineistot ja niihin liittyvät palvelut. Oskari-karttapalvelusta löytyy kaikki voimassa olevat yleiskaavat, kulloinkin nähtävillä oleva kartta-aineisto, yhdyskuntarakenteen seuranta-aineisto ja paljon muuta paikkatietoaineistoa valitsemalla näkymän vasemmasta laidasta eri karttatasoja.

Yhdyskuntarakenteen seuranta-aineisto koostuu yleiskaavoituksen luomista tilannekuvista. Yleiskaavoitus julkaisee tilannekuvia keskeisistä kaupunkikehityksen ja -rakenteen teemoista. Kaikkien saataville on julkaistu maapinta-alan käyttö-, väestönmuutos- ja palvelujen monipuolisuus -tilannekuvat.


Tiedustelut kaavoitusasioissa

Avoinna ma-pe klo 9-16
Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Kirjaamo
sähköposti [email protected]

Ajankohtaisista asioita Tampereen yleiskaavoituksessa voit seurata somessa:

Twitter-logo.

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/yleiskaavoitus