Siirry sisältöön

Rakennuskiellot

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Kielto päättyy kun alueelle laadittu uusi asemakaava saa lainvoiman. Kielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan.

Tampereen lautakuntien johtosäännön mukaan rakennuskiellosta päättäminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Poikkeuksen myöntäminen asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi annetusta rakennuskiellosta kuuluu myös yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Voimassa olevat rakennuskiellot

Yhdyskuntalautakunta päätti rakennuskieltojen jatkamisesta ja uusista rakennuskielloista kokouksessaan 20.2.2018. Rakennuskiellot ovat voimassa 20.2.2020 asti.

Lautakunnan päätöksen jälkeen rakennuskielto voi kumoutua, jos alueelle on tullut lainvoimainen asemakaava.