Siirry sisältöön

Elintarvikevalvonta ja ympäristöterveys

Ympäristöterveydenhuollon toimialue

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on turvata asukkaille terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristöterveydenhuollon toimialueena on Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Ympäristöterveyden yleiset toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Kangasalla ja Valkeakoskella. Praktikkoeläinlääkäreiden vastaanotot sijaitsevat Tampereen Lielahdessa, Orivedellä, Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät

Valvontasuunnitelma

Valvontasuunnitelmakauden 2020 - 2024 teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma tukee valvonta-alueen kuntien strategiassa mainittua hyvinvoinnin edistämistä.

Valvontasuunnitelmaan on lisätty koronatilanteen aiheuttamien muutosten vaikutusten arviointia, koska keväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikuttaa ympäristöterveyden valvontaan monella tavalla tulevalla suunnitelmakaudella. Pandemiatilanteessa hyvän hygienian merkitys sekä ohjauksen ja neuvonnan tarve on kasvanut. Tarkastusten rinnalle on lisätty toimialakohtaista ohjausta ja ohjeistusta. Samalla pyritään löytämään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa valvontaa.

Paikanpäällä tapahtuvat tarkastukset pidetään lyhyinä, niitä täydennetään tarvittaessa teams- tai puhelinneuvotteluilla sekä asiakirjatarkastuksilla. Tarkastuksilla pidetään turvavälit ja käytetään ohjeistuksen mukaan suojaimia, joita työnantaja on varannut henkilöstön käyttöön. Tarkastuksille mennään vain täysin oireettomana.

Tulevalla ohjelmakaudella lisätään yhteistyötä toimijoiden ja viranomaisten kesken sekä käytetään koronatilanteesta saatu kokemus häiriötilannesuunnitelman päivittämiseen.

Elintarvikevalvonnan painopistealueina ovat tiedolla johtaminen ja digitalisaatio, petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyönä sekä valmius ja kriisinhallinta.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin painopisteinä ovat pandemiavalmiuden arviointi ja koronaepidemian opit ympäristöterveydenhuollossa, uudistuneen EU:n eläinterveyssäännöstön ja muun eläintautilainsäädännön toimeenpano sekä epäilyyn perustuvan eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen sekä vuoden 2020 salmonella- ja tilarehustamopainopisteiden jatkaminen.

Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat koskevat vuosia 2020 - 2024. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman painopisteet ovat toimijoiden omavalvonnan tukeminen sekä elinympäristöterveyden edistäminen ja yhteistyö erityisesti terveysvaikutusten arvioinnissa ja häiriötilanteisiin varautumisessa.

Tupakkalain valvontasuunnitelmassa painopisteenä on omavalvonnan tukeminen sekä laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö.

Ympäristöterveydenhuollon maksut

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä, valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä näytteen tutkimisesta. Lisäksi kunnan on perittävä maksu tarkastuksista, jotka tehdään säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen toimenpiteiden valvomiseksi.

Ympäristöterveydenhuollon päivitetty taksa tuli voimaan 1.1.2022. Taksaan lisätty näkymään vuoden 2022 alussa käyttöön otettu 150 euron valvonnan vuosittainen perusmaksu.Taksa on voimassa toistaiseksi. Maksuun tyytymätön voi tehdä siitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9 §:n mukaisen perustevalituksen, jonka ohje on liitteenä.

Asiakaspalvelu

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168

Laskutusasioissa yhteys ympäristöterveyden toimistoon: puhelin 040 683 1474

Yksikön päällikkö
Ympäristöterveyspäällikkö
Merja Bojang


Lisätietoa