Siirry sisältöön

Elintarvikevalvonta ja ympäristöterveys

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ovat muun muassa elintarvikevalvonta, talous- ja uimaveden laadun valvonta, asumisterveys sekä tupakkalainsäädännön valvonta sekä eläinlääkintähuolto.

Valvontatehtäviin kuuluvat toiminnanharjoittajien ja kuluttajien neuvonta, tarkastukset, näytteenotto, lausunnot sekä varautuminen erityistilainteisiin. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät tukevat kuntien hyvinvoinnin edistämistä.

Ympäristöterveydenhuollon toimialueena on Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Ympäristöterveyden yleiset toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Kangasalla ja Valkeakoskella. Praktikkoeläinlääkäreiden vastaanotot sijaitsevat Tampereen Lielahdessa, Orivedellä, Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa.

Ympäristöterveyspalvelujen tehtävät

Ajankohtaista

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma

Valvontasuunnitelmakauden 2020-2024 teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Valvontasuunnitelmassa on nostettu erityisiä teemoja ja painotuksia elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun tupakkavalvonnan, sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tehtäväalueilla.

Elintarvikevalvonnassa toteutetaan kolme projektia, jossa tutkitaan pehmytjäätelöiden puhtautta, hampurilaisten tarjoilulämpötilaa ja Smoothien raaka-aineiden alkuperää ja laatua. Elintarvikevalvonta painottaa myös valvontatoimien loppuunsaattamista, jotta havaitut epäkohdat tulevat korjatuiksi.

Terveydensuojelussa painopisteenä ovat toimijoiden omavalvonnan tukeminen elinympäristöterveyden edistäminen ja yhteistyö. Terveydensuojeluun kuuluvia tehtäviä ovat mm. talousveden ja uimavesien valvonta, asumisterveys, sisämeluntorjunta sekä koulujen, päiväkotien, kauneudenhoito- ja kampaamo, majoitus-, liikuntatilojen ja vastaavien tilojen terveysvalvonta. Terveydensuojelu osallistuu sisäilmatyöryhmien työskentelyyn sekä laajasti terveyshaittojen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn. Terveydensuojelu osallistuu myös kansallisiin radon-projekteihin sekä kiukaiden ja tulisijojen päästöjen selvityshankkeeseen.

Tupakkalain valvontasuunnitelmassa painopisteenä on muun muassa yritysten omavalvonnan tukeminen ja laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten yhteistyö. Laittoman kaupan ehkäisemiseksi valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota vähittäismyyntipakkausten uusiin pakollisiin merkintöihin.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valtakunnallisina painopistealueina ovat mm. eläintautivalmiusharjoitus sekä tuotantoeläimillä todetun salmonellan alkuperän ja levinneisyyden selvittämisen tehostaminen.

Ympäristöterveyden maksut

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä, valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä näytteen tutkimisesta. Lisäksi kunnan on perittävä maksu tarkastuksista, jotka tehdään säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen toimenpiteiden valvomiseksi.

Tuntitaksa, johon maksut perustuvat, on 80 euroa/tunti. Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyi päivitetyn taksan 12.12.2019, ja se tuli voimaan 1.1.2020. Taksa on voimassa toistaiseksi. Maksuun tyytymätön voi tehdä siitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9§:n mukaisen perustevalituksen, jonka ohje on liitteenä.

Ympäristöterveysasioiden asiakaspalvelu

Palvelupiste Frenckell
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400
Frenckell
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–16. Lisäksi Tampereen seudun joukkoliikenne avoinna ma ja ti klo 17 asti.

Laskutusasioissa yhteys ympäristöterveyden toimistoon: puhelin 03 565 66695

Yksikön päällikkö
Ympäristöterveyspäällikkö
Merja Bojang

Tietosuoja

Tietosuojaselosteet ja lisätietoa: Tietosuoja


Katso myös