Siirry sisältöön

Elintarvikevalvonta ja ympäristöterveys

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on varmistaa ihmisten ja eläinten elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ovat muun muassa elintarvikevalvonta, tupakkavalvonta, talous- ja uimaveden laadun valvonta, asumisterveys sekä eläinlääkintähuolto.

Kunnan yleisenä tehtävänä on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteita noudatetaan kunnan alueella. Tampereen kaupunki järjestää isäntäkuntana Tampereen, Kangasalan, Pälkäneen, Oriveden, Juupajoen, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan ympäristöterveyspalvelut.

Tampereen kaupungin organisaatiossa ympäristöterveydenhuolto kuuluu kaupunkiympäristön palvelualueeseen. Toimielimenä ja viranomaisena toimii yhdyskuntalautakunnan alainen alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Kuluttajaturvallisuusvalvonta on siirretty Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.5.2016 alkaen.

Ympäristöterveyspalvelujen tehtävät

Ajankohtaista

Usein kysytyt kysymykset noroviruksesta

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta hyväksyi 11.2.2015 ympäristöterveyden valvontasuunnitelman 2015-2019. Ympäristöterveydenhuollon toimialueena on Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala.

Valvontasuunnitelma sisältää elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalakien valvontasuunnitelmat sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa ja eläinlääkäripalveluja koskevan suunnitelman. Valvontasuunnitelmissa on esitetty mm. eri kohteiden tarkastustiheys, käytettävät resurssit ja tarkastusten sisältö.

Valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma 2015-2019 ja keskusviranomaisten laatimat toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat. Näiden lisäksi suunnitelma perustuu paikalliseen riskinarviointiin. Toiminnanharjoittajilta perittävät säännöllisen valvonnan maksut perustuvat valvontasuunnitelmiin.

Ympäristöterveyden maksut

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä, valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä näytteen tutkimisesta. Lisäksi kunnan on perittävä maksu tarkastuksista, jotka tehdään säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen toimenpiteiden valvomiseksi.

Tuntitaksa, johon maksut perustuvat, on 80 euroa/tunti. Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyi taksa 19.4.2018, ja se tuli voimaan 1.6.2018. Taksa on voimassa toistaiseksi. Maksuun tyytymätön voi tehdä siitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9§:n mukaisen perustevalituksen, jonka ohje on liitteenä.

Ympäristöterveysasioiden asiakaspalvelu

Palvelupiste Frenckell
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400
Frenckell
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–16. Lisäksi Tampereen seudun joukkoliikenne avoinna ma ja ti klo 17 asti.

Laskutusasioissa yhteys ympäristöterveyden toimistoon: puhelin 03 565 66695

Yksikön päällikkö
Ympäristöterveyspäällikkö
Merja Bojang

Tietosuoja

Tietosuojaselosteet ja lisätietoa: Tietosuoja


Katso myös