Hyppää sivuvalikkoon

Tonttien aitaaminen

Rakentamistapaohje. Rakennusvalvontapäällikkö 21.6.2022.

Tässä ohjeessa esitetään aitaamisen suunnitteluperiaatteita ja määritellään, milloin toimenpideluvan hakeminen on tarpeen. 

Kiinteistön omistaja tai haltija voi rakentaa tai istuttaa tonttinsa rajoille näiden ohjeiden mukaisen aidan, ellei asemakaava tai siihen liittyvä rakentamistapaohje tai alueellinen rakentamistapaohje toisin määrää. Asemakaava ja ohjeet löytyvät Oskari-karttapalvelusta.

Mikäli aitaa ei toteuteta tämän ohjeen mukaisena, tulee sille hakea toimenpidelupa.

Naapureita on aina tiedotettava aidan, muurin tai portin rakentamisesta. 

Ympäristöä rumentava aita tai portti voidaan määrätä purettavaksi. 

Aita ilman toimenpidelupaa

Suunnitteluohjeita

Aitaa suunniteltaessa tulee suunnittelijan olla tehtävään nähden riittävän ammattitaitoinen. 

Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja väriltään sopeutua ympäristöönsä. Värityksessä tulee välttää liian vaaleita ja kirkkaita värisävyjä niiden huolto-ongelmien sekä kaupunkikuvallisesti liian voimakkaan ilmeen vuoksi. Katurajoille rakennettavien aitojen materiaaliksi ei sovi käsittelemätön painekyllästetty puu. Metalliset verkkoaidat soveltuvat pääosin vain teollisuus- ja varastointialueille. Asuinalueella verkkoaita on mahdollista toteuttaa pensasaidan rinnalle tontin omalle puolelle. 

Korkeampi aita vaatii paremman perustamisen.  

Aidasta ei saa aiheutua haittaa naapurille, liikenteelle eikä kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle. Erityisesti puuaidan suorana pysymiseen tulee kiinnittää huomiota.

Tonttien välisellä rajalla olevan aidan rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat tontin haltijat puoliksi, ellei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä. 

Päivitetty 3.10.2022