Hyppää sivuvalikkoon

Rakentamisen luvat, valvonta ja tietopalvelu

Rakennusvalvonta

 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja -ympäristöstä.

Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi rakennusvalvonta suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset sekä antaa yleistä rakentamiseen liittyvää ohjeistusta ja neuvontaa.

!

Lasirakenteisten kaiderakenteiden vaatimustenmukaisuutta koskeva tiedote

Vantaalla 2.3.2023 tapahtuneen parvekeonnettomuuden johdosta Tampereen rakennusvalvonta kehottaa kaikkia rakennushankkeeseen ryhtyviä, yhdessä vastaavien rakennesuunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien kanssa, varmistamaan lasirakenteisten kaiteiden vaatimustenmukaisuuden käynnissä olevissa rakennushankkeissaan. Lisätietoa aiheesta löydät tältä sivulta kohdasta lasirakenteisten kaiderakenteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen.

Ajankohtaisia uutisia

 

Kiinteistölle tuleville liikennemerkeille haettava kunnan suostumus

24.4.2023

Tieliikennelain (6/2020) mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on haettava kunnan suostumusta kiinteistölle tuleville liikennemerkeille. Ilman suostumusta asetetut liikennemerkit eivät ole lainvoimaisia. Poliisilla on oikeus poistaa tämän lain vastaisesti eli ilman suostumusta asetetut liikenteenohjauslaitteet (71.4 §). 

Rakennusvalvonta ei myönnä päätöksessään suostumusta liikennemerkeille, vaan sitä on haettava erikseen liikennejärjestelmän suunnitteluyksiköstä. Rakennuslupapäätös ei tee liikennemerkeistä lainvoimaisia. Lisätietoja ja ohjeet hakemuksen tekemiseen löydät täältä

 

Uusi tonttikohtaisessa hulevesien hallinnassa auttava Perusta sadepuutarha -ohje julkaistu

19.4.2023

Sadepuutarha on pihan näyttävä istutusalue, jonka läpi johdetaan tontin hulevesiä, eli esimerkiksi katoilta ja muilta läpäisemättömiltä pinnoilta kerättyjä sadevesiä. Sadepuutarha on luonnonmukainen ratkaisu hulevesien hallintaan, sillä se pidättää suuren osan hulevesistä, sitoo tehokkaasti hulevesien mukana kulkeutuvia haitallisista aineita sekä haihduttaa osan puutarhaan kulkeutuvasta vedestä takaisin kiertoon. Sadepuutarhan avulla tontin hulevesien viivytysvaatimus voidaan hoitaa osittain tai kokonaan. Suoran linkin uuteen ohjeeseen löydät tästä.

 

Lasirakenteisten kaiderakenteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

12.4.2023

Vantaalla 2.3.2023 tapahtuneen parvekeonnettomuuden johdosta ympäristöministeriö, Kuntaliitto sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat lähettäneet kuntien rakennusvalvontaviranomaisille 29.3.2023 päivätyn kirjeen, jossa todetaan mm. seuraavaa: ”Ympäristöministeriö suosittelee kuntien rakennusvalvontaviranomaisille, että ne ohjaavat rakennushankkeisiin ryhtyviä kiinnittämään huomiota kaiderakenteita koskevien vaatimusten täyttymiseen käynnissä olevissa luvanvaraisissa rakennushankkeissa. Rakennushankkeeseen ryhtyneiden on syytä varmistaa lasirakenteisten kaiteiden vaatimustenmukaisuus.” 

Kirjeen johdosta Tampereen rakennusvalvonta kehottaa kaikkia rakennushankkeeseen ryhtyviä, yhdessä vastaavien rakennesuunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien kanssa, varmistamaan lasirakenteisten kaiteiden vaatimustenmukaisuuden käynnissä olevissa rakennushankkeissaan. Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esim. asiantuntijalausunnolla tai -selvityksellä, jota rakennusvalvontaviranomainen voi harkintansa mukaan pyytää esitettäväksi ennen rakennuksen käyttöönottoa. Lausunnon tai selvityksen puuttuminen saattaa estää lasirakenteisia kaiderakenteita sisältävien parvekkeiden käyttöönoton.

Lisätietoja aiheesta poliisin ja Tukesin 28.3.2023 antamassa tiedotteessa.

 

Mainoslaitteita koskevaa rakentamistapaohjetta päivitetty

12.4.2023

Mainoslaitteita koskevaa rakentamistapaohjetta on päivitetty ympäristö- ja rakennusjaoston päätöksellä 14.3.2023. Päivitetty ohje korvaa aikaisemman, rakennusvalvontapäällikön 16.6.2021 antaman ohjeen.

Olennaisin muutos ohjeessa koskee toimenpideluvanvaraisten mainosnäyttöjen asentamista. Ohjeessa määritellään nyt se, millä alueilla mainosnäytöt eivät ole sallittuja tai missä niiden sijoittamista on rajoitettu. Ohjeessa annetaan myös esim. mainosnäyttöjen kirkkauteen/valoisuuteen, asuinrakennusten läheisyydessä sijaitsevien mainosnäyttöjen yönaikaiseen sulkemiseen sekä mainosten vaihtumistapaan liittyviä määräyksiä.

Myös julkisivuille ja katoille sijoitettavien mainosten osalta ohjeistusta on täsmennetty jonkin verran. Julkisivuille ja katoille sijoitettavan mainonnan tulee liittyä lähtökohtaisesti rakennuksessa tapahtuvaan toimintaan, mutta  tuotemerkkimainonta on mahdollista kaupallisessa ympäristössä ja näyteikkunoissa. 

Päivitetyn ohjeen mukaan julkisivulle yli kuukauden pituiseksi ajaksi sijoitettava valoprojisointi edellyttää jatkossa toimenpideluvan.

Tutustu päivitettyyn ohjeeseen täällä.

 

Rakennusvalvonnan toimistotiloissa palvellaan jatkossa vain ajanvarauksella

14.3.2023

Mahdollisuus asioida rakennusvalvonnan toimitiloissa maanantaisin klo 13-15 ilman erillistä ajanvarausta poistuu maaliskuun lopussa. Tämä tarkoittaa sitä, että 3.4.2023 alkaen rakennusvalvonnan tiloissa voi asioida ainoastaan ajanvarauksella.

Asiointiajan toimistohenkilökunnalta tai yksittäisiltä asiantuntijoilta voi varata puhelimitse tai sähköpostitse. Ennakkoneuvottelujen tai kaupunkikuvallisen ohjauksen kyseessä ollessa ajan voi varata myös sähköisen ajanvarauspalvelun kautta. Yhteystiedot ajan varaamiseksi löydät täältä.

Mahdolliset paperiset asiakirjat voi toimittaa Tampereen palvelupisteeseen, josta ne toimitetaan edelleen rakennusvalvontaan. Palvelupisteestä on myös mahdollista noutaa asiakirjoja. Palvelupisteen yhteystiedot ja aukioloajat löydät täältä.

Ilman ajanvarausta tapahtuva asiointimahdollisuus poistuu, sillä rakennusvalvonnan toimistotiloihin on jouduttu tekemään muutoksia Tampereen virastotalon remonttiin liittyvien väistötilatarpeiden vuoksi. 

 

Rakennusvalvonnan verkkosivuille lisätty kiinteistövälittäjille suunnattua tietoa sekä listaus usein kysytyistä kysymyksistä vastauksineen

9.1.2023

Rakennusvalvonnan Rakentamisen tietopalvelu -sivuille on lisätty kiinteistövälittäjille suunnattua tietoa sekä linkki kiinteistövälittäjille räätälöityyn Oskari-karttanäkymään. Räätälöidyssä karttanäkymässä on esivalittuna muutama hyödyllinen karttataso, kuten yleis-, asema- ja ranta-asemakaavakarttoja, rakennuskieltoalueet sekä kiinteistöt alueina ja rakennukset pisteinä. 

Rakentamisen määräykset, ohjeet ja lomakkeet -sivulle on koostettu aihepiirittäinen listaus usein kysytyistä kysymyksistä (UKK) vastauksineen. UKK-listaus on suunnattu ensisijaisesti kertarakentajille sekä kiinteistövälittäjille. Aihepiirejä on tällä hetkellä neljä - rakennusoikeus ja rakennusala, rakennuksen purkaminen, rakennuskielto sekä tontin muodostaminen - mutta listaa on tarkoitus täydentää vuoden 2023 aikana.

 

Toimenpideluvan hakijoille laadittu asiakirjamallit piirustusten sisällöstä ja naapurikuulemisesta

9.1.2023

Rakentamisen luvat -sivuille kohtaan "Toimenpidelupa" on lisätty asiakirjamalli, jota toimenpideluvan hakijat voivat hyödyntää mallina piirustusten laadinnassa sekä naapurien kuulemisessa. Asiakirjamalli löytyy myös Rakentamisen määräykset, ohjeet ja lomakkeet -sivuilta kohdasta "Muita lupaprosessiin ja rakentamiseen liittyviä ohjeita".

TAPSA-palvelu poistuu käytöstä 1.12.2022 alkaen

3.11.2022

TAPSA-palvelu poistuu käytöstä 1.12.2022 alkaen. Rakennusvalvonnan tietopalvelua koskevalta sivulta saat ajantasaista tietoa rakennusvalvonnan arkistopalveluista, kuten mahdollisesta korvaavasta myyntipalvelusta ja palvelukäytännöistä.

 

Sähköisen ajanvarausjärjestelmän palvelutyyppeihin muutoksia

11.8.2022

Rakennusvalvonnassa viime keväänä käyttöönotetun sähköisen ajanvarausjärjestelmän Ennakkoneuvottelu-palvelutyyppeihin on tehty täsmennyksiä. Tehdyillä muutoksilla pyritään parantamaan varausten oikeanlaista ohjautuvuutta, siis sitä, että varatut ajat kohdistuisivat paremmin oikeille erityisasiantuntijoille. Erilaisia ennakkoneuvottelu-palvelutyyppejä on nyt palvelussa kuusi. Ne jakautuvat hankkeiden erityisominaisuuksien mukaan seuraavasti:

  1. Kerros- ja rivitalorakentaminen
  2. Pientalorakentaminen (pl. Aitolahti-Teisko sekä suojelukaava-alueet)
  3. Yritysrakentaminen (pl. Aitolahti-Teisko)
  4. Korjaus- ja muutostyöt asuinrakennuksissa (pl. Aitolahti-Teisko)
  5. Suojelukaava-alueelle sijoittuvat uudisrakentamishankkeet
  6. Aitolahti-Teiskon alueelle sijoittuvat rakentamishankkeet

Ennakkoneuvotteluaikaa varatessa asiakkaan tulee varmistaa, että:

  1. hankkeelle on laadittu lupahakemus Lupapisteessä,
  2. lupahakemus on saatettu 'Näkyy viranomaiselle' -tilaan ja 
  3. hankkeelle on lisätty viranomaisen toimesta käsittelijä, jolta ennakkoneuvotteluaika varataan.

Luonnostilainen hakemus saatetaan ’Näkyy viranomaiselle’ -tilaiseksi kirjoittamalla viesti sivun oikeasta yläreunasta avautuvaan viesti-ikkunaan ja klikkaamalla sen jälkeen ’Kysy viranomaiselta’ -painiketta. Varausvaiheessa järjestelmään on kirjattava Lupapisteen asiointitunnus, joka löytyy hakemuksen oikeasta yläkulmasta.

Sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta on edelleen mahdollista varata aikoja myös rakentamishankkeen kaupunkikuvalliseen ohjaukseen. Sen sijaan loppukeväästä testikäytössä olleista soittoaika-palvelutyypeistä on luovuttu niiden huonon ohjautuvuuden vuoksi. 

Lisätietoja ja linkin sähköiseen ajanvarauspalveluun löydät kohdasta Rakennusvalvonnan yhteystiedot.

 

Julkisivun teknisiä asennuksia sekä aitaamista koskevia ohjeita päivitetty 21.6.2022

4.7.2022

Rakennusvalvonta on päivittänyt julkisivun teknisiä asennuksia sekä aitaamista koskevaa ohjeistustaan. 

Tekniset asennukset julkisivuissa

Julkisivuun tehtäviä teknisiä asennuksia koskevat ohjeet on nyt eriytetty omaksi kokonaisuudekseen. Aikaisemmin niitä on ohjeistettu julkisivumuutosohjeessa.

Ohjeessa on täsmennetty aurinkoenergiajärjestelmän sijoittamiseen liittyvää lupamenettelyä. Järjestelmä voidaan sijoittaa pientaloon ilman lupamenettelyä, kun se sijoitetaan pihanpuoleiselle katon lappeelle, asennetaan lappeen suuntaisesti suorakaiteen muotoiseen kokonaisuuteen siten, etteivät kiinnitysrakenteet jää häiritsevästi näkyviin, ja järjestelmän kehysrakenteet toteutetaan saman sävyisinä kuin paneelit. Hyväksyntämenettely tarvitaan, kun järjestelmä asennetaan asemakaavan, rakennussuojelu- tai muun lain nojalla suojeltuun rakennukseen, arvorakennukseen tai kaupunkikuvallisesti näkyvään paikkaan. Hyväksyntämenettely on tarpeen myös, kun järjestelmä asennetaan asunto-osakeyhtiöön tai liike- tai teollisuusrakennukseen.

Ohjeeseen on myös lisätty ilmavesilämpöpumpun asentamiseen ja lupamenettelyyn liittyvää ohjausta. Ilmavesilämpöpumpun asentaminen vaatii aina rakennusluvan, koska kyseessä on julkisivumuutoksen lisäksi rakennuksen lämmitysjärjestelmän muuttaminen.

Tonttien aitaaminen

Tonttien aitaamista koskevassa ohjeessa luparajaa on nostettu. Kun aiemmin kaikki katuun rajautuvat yli 0,6 m korkeat aidat edellyttivät lupamenettelyä, nyt rajaa on nostettu 1,2 metriin. Sama raja on käytössä myös esim. Helsingin kaupungissa.

 

Sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto laajenee uusiin palvelutyyppeihin

7.6.2022

Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön sähköinen ajanvarausjärjestelmä, jonka kautta suunnittelija voi varata ajan rakennushankkeen ennakkoneuvotteluun tai  kaupunkikuvalliseen ohjaukseen.

 

Rakennusvalvonta palvelee jatkossakin pääosin sähköisesti

30.5.2022

Yleistä rakentamisen ohjausta ja neuvontaa saat kätevimmin Lupapiste-palvelun neuvontapyynnön kautta. Neuvontapyynnön kautta kysymyksesi ohjataan suoraan oikealle henkilölle ja kysymys vastauksineen tallentuu kaikkien hankkeen osapuolten nähtäville. Lupapisteen neuvontapyynnön voi myöhemmin muuttaa helposti lupahakemukseksi.  

Myös hankekohtainen neuvonta tapahtuu ensisijaisesti Lupapisteen välityksellä. Kaikki lupahakemukseen ja rakentamisen aikaiseen valvontaan liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa Lupapisteen kautta. 

Rakennushankkeita koskevat ennakkoneuvottelut järjestetään jatkossakin pääsääntöisesti etäyhteyksin Microsoft Teams -sovelluksen välityksellä.

 

Uusi vähäisiä poikkeamisia koskeva ohje julkaistu

30.5.2022

Rakennusvalvonta on julkaissut uuden vähäisiä poikkeamisia koskevan ohjeen. Vähäisiä poikkeamisia voidaan myöntää perustellusta syystä rakennusluvan yhteydessä. Poikkeamisia on mahdollista myöntää rakentamista koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta, mutta ei kuitenkaan suojelumääräyksistä tai menettelytapasäännöksistä. Maisematyölupien ja purkamislupien kohdalla vähäisetkään poikkeamiset eivät ole mahdollisia.

Poikkeamiselle tulee esittää aina perustelut, ja poikkeamisista on neuvoteltava  etukäteen rakennusvalvonnan lupakäsittelijän kanssa. On syytä huomioida, että poikkeamisen perusteluksi eivät riitä taloudelliset syyt, vaan poikkeamisen tulee johtaa kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisempaan ja kaupunkikuvallisesti laadukkaampaan lopputulokseen kuin mitä rakentamismääräyksiä tai asemakaavaa tarkkaan noudattamalla olisi saatu aikaan. 

Vähäistä poikkeamista haetaan rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen yhteydessä Lupapisteen kautta. 

 

Uusi kivijalkakerroksen suunnittelua ja rakentamista koskeva rakentamistapaohje julkaistu

26.4.2022

Rakennusvalvonta on julkaissut uuden kivijalkakerroksen suunnittelua ja rakentamista koskevan rakentamistapaohjeen. Ohjetta noudatetaan uudisrakentamisessa.

Ohjeen tavoitteena on luoda kaupunkikuvallisesti korkeatasoista ja toiminnallisesti elävää kaupunkiympäristöä sekä parantaa rakennusten kivijalkakerrosten muuntojoustavuutta. Ohjeita noudatetaan asuinkerrostalorakentamisessa sekä soveltuvin osin toimisto-, tuotanto- ja varastorakennusten alueilla, ellei asemakaavasta muuta johdu.
 
Ohjeen mukaan rakennukseen, sen osaan tai kortteliin rakennettava kivijalkakerros on suunniteltava siten, että kivijalasta tulee teknisesti kestävä sekä kaupunkimaiseen ympäristöön hyvin soveltuva, laadukas ja avoin, katutilaa ja kaupunkikuvaa elävöittävä kokonaisuus. Ohjeita annetaan muun muassa kivijalkakerroksen arkkitehtonisista lähtökohdista, julkisivumateriaaleista, tilojen järjestämisestä ja muunneltavuudesta, porrashuoneista ja kulkuaukoista, katu- ja sisätilojen välisestä vuorovaikutuksesta sekä tontin rajaamisesta kadun suuntaan.

Kivijalkakerroksen rakentamistarve, lähtökohdat ja periaatteet tulee selvittää ennen suunnittelun aloittamista. Suunnittelija esittelee kivijalkakerrosohjeen periaatteiden toteutumisen rakennusvalvonnalle hanketta koskevassa ennakkoneuvottelussa. Ohjeesta poikkeavat ratkaisut tulee perustella.

 

Päivityksiä piha-alueen rakennelmia, jätehuoltoa, parveke- ja terassilasituksia sekä valokatteita koskeviin rakentamistapaohjeisiin 

25.4.2022

Rakennusvalvonta on päivittänyt piha-alueen rakennelmia, jätehuoltoa ja parveke- ja terassilasituksia sekä valokatteita koskevaa ohjeistustaan.

Piha-alueen rakennelmat

Piha-alueen rakennelmat -ohjeessa määritellään nyt aiempaa selkeämmin rakennelman, katoksen ja kalusteen luonne. Esim. kooltaan 10 neliömetrin suuruinen valmiskasvihuone luokitellaan nyt kalusteeksi.

Ilman toimenpidelupaa toteutettavan rakennelman kokoa on kasvatettu aikaisemmasta kahdella neliöllä. Ilman toimenpidelupaa voi nyt toteuttaa 15 neliömetrin rakennelman katoksineen. Myös ilman toimenpidelupaa toteutettavan erillisen katoksen kokoa on nostettu viidellä neliöllä. Ilman toimenpidelupaa voi nyt toteuttaa 20 neliömetrin suuruisen erillisen katoksen. Rivitalojen asuntopihoille taas sallitaan taloyhtiön luvalla leikkimökki tai kasvihuone, kun aikaisemmin sallittua on ollut vain leikkimökin rakentaminen.

Uusi ohje kieltää tynnyrisaunat ja pitkänurkkaiset hirsirakennelmat asemakaava-alueella. 

Jätehuolto

Jäteaitauksen tai -katoksen korvaaminen syväkeräysastioilla ei edellytä jatkossa lupamenettelyä. Lisäksi jätepisteiden laajentamiseen liittyvää lupamenettelyä on kevennetty jonkin verran. Uudistettuun jätehuolto-ohjeeseen on myös sisällytetty jätepisteiden aitaamiseen liittyvää ohjeistusta. Aikaisemmin jäteaitauksista on ohjattu tonttien aitaamista koskevassa ohjeessa.

Parveke- ja terassilasitukset sekä valokatteet

Parveke- ja terassilasituksia sekä valokatteita koskeviin ohjeisiin ei ole tehty varsinaisia muutoksia, mutta ohjeet on eriytetty omaksi kokonaisuudekseen. Aikaisemmin parvekkeiden ja terassien lasittamisesta sekä valokatoksista ohjeistettiin julkisivumuutosohjeessa. 

 

Rakennusvalvonnan uudet maksut voimaan 1.1.2022

3.12.2021

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi rakennusvalvonnan ja kiinteistönmuodostuksen maksuja koskevan uuden taksan 23.11.2021. Uudet taksat tulevat voimaan 1.1.2022.

Vuoden alusta pientalon lupamaksut alenevat keskimäärin 17 %. Lisäksi pientalojen lupamaksujen 25 %:n sesonkialennuksen kestoa jatketaan kuukaudella tammikuun loppuun, eli alennuksen saa 1.10.–31.1. välisenä aikana. Myös vapaa-ajan asuinrakennusten, talousrakennusten ja vähäisten rakennusten neliöperusteiset maksut alenevat hieman.

Suurten rakennushankkeiden lupamaksuja korotetaan ja maksut nousevat keskimäärin 14 %. Lisäksi mm. rakennetun ympäristön valvonnan maksut nousevat.

Rakennusvalvonta luopuu arkisto- ja asiakirjapalvelujen taksasta, ja tavanomaiset tietopalvelupyynnöt muuttuvat asiakkaille maksuttomiksi. Merkittävä osa asiakirjoista on jo digitaalisessa muodossa. Poikkeuksellisen suuritöisistä tietopalvelupyynnöistä veloitetaan kuitenkin 76 euroa/h).

31.12.2021 saakka voimassa oleva taksa ja 1.1.2022 voimaan astuvaan uusi taksa löytyvät sivulta maksut.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/rakentaminen

Päivitetty 14.8.2023