Hyppää sivuvalikkoon

Rakennustyönaikainen valvonta

Viranomaisten suorittamalla rakennustyönaikaisella valvonnalla tarkoitetaan rakentamisen eri vaiheissa tehtäviä katselmuksia ja tarkastuksia, joissa todetaan onko rakentaminen tehty myönnetyn luvan, hyväksyttyjen piirustusten ja laissa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Valvonnan laajuuteen vaikuttavat rakennushankkeen laatu ja vaativuus. Viranomaisvalvonnan laajuus määritellään lupapäätöksessä ja sitä voidaan täydentää aloituskokouksen yhteydessä.

Viranomaiskatselmuksista suurimman osan suorittavat rakennusvalvontayksikön tarkastajat (pohja-, rakenne-, lvi-, savuhormi- ja loppukatselmus) sekä kaupunkimittausyksikön maanmittausteknikot (rakennuspaikan merkintä, sijaintikatselmus). Lupapäätöksen ehtoihin voidaan kuitenkin merkitä myös muiden viranomaisten tai tahojen suorittamien erityiskatselmusten ja tarkastusten tarve. Niitä voivat olla esimerkiksi ennen rakennuksen käyttöönottoa suoritettavat palotarkastukset tai sähkölaitteiden tarkastukset.
 

!

Hankkeesi rakennustyönaikaisesta valvonnasta vastaavan tarkastusinsinöörin nimen saat selville Lupapisteestä kohdasta "Käsittelijät" sen jälkeen, kun luvastasi on tehty päätös. Tarkastusinsinöörien aluejaon ja yhteystiedot voit tarkistaa Oskari-karttapalvelusta. Katselmuksia ei voi tilata Lupapisteen kautta.

Ohjeita

Päivitetty 14.8.2023