Hyppää sivuvalikkoon

Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennusvalvonta suorittaa rakennetun ympäristön valvontaa yleisen edun näkökulmasta. Rakennetun ympäristön valvonnan piiriin kuuluu ensisijaisesti luvattoman rakentamisen ja maisematöiden sekä rakennuksiin sijoitettujen mainoslaitteiden ja valomainosten valvonta. Lisäksi valvotaan tontilla tapahtuvaa varastointia sekä tarkastellaan rakennusten, rakennelmien ja aitojen ulkoisen kunnossapitoa. Kasvillisuuteen ja sen hoitoon liittyvät asiat eivät kuulu rakennusvalvonnalle, sillä niitä sääntelee naapuruussuhdelaki. Roskaamiseen ja jäteasioihin liittyvät asiat taas kuuluvat ympäristönsuojelulle.

Kevätkatselmus

Rakennusvalvontaviranomaisena toimiva ympäristö- ja rakennusjaosto suorittaa rakennetun ympäristön valvontaa pitämällä katselmuksia ja tarkastuksia sekä antamalla korjauskehotuksia.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimittaa vuosittain toukokuussa rakennetun ympäristön katselmuksen. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota huonoon kuntoon päästettyihin ja jopa vaaraa aiheuttaviin rakennuksiin sekä epäsiisteydellään ympäristöä rumentaviin tontteihin.

Lisätietoja

Päivitetty 15.9.2022