Hyppää sivuvalikkoon

Rakennusvalvonnan maksut

Aloitusoikeuden vakuusmaksut

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä myöntää oikeuden aloittaa työt ennen luvan lainvoimaisuutta edellyttäen, ettei työn aloittaminen tee lupaa koskevaa mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Aloittamisoikeutta voi hakea lupahakemuksen yhteydessä. Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen myöhemmin voi aiheuttaa.

Vakuuden määrät rakennustoimenpiteittäin ovat seuraavat:

  • uudisrakennus (perustustyöt); 40 euroa / pohjapinta-alan m2
  • uudisrakennus (perustustyöt kellarin holviin saakka, holvi mukaan lukien); 60 euroa / pohjapinta-alan m2
  • uudisrakennus (rakennuksen rakentaminen); 60 euroa / kokonaisalan m2

Vakuuden tulee olla voimassa toistaiseksi.

Päivitetty 1.6.2022