Hyppää sivuvalikkoon

Rakentamishankkeesta tiedottaminen kiinteistöllä

Naapurien kirjallisen kuulemisen lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on asetettava tontille tulevasta rakentamisesta kertova tiedotustaulu. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama muutos ympäristössä. Ilmoitustaulun tulee olla sijoitettuna tontille silloin, kun rakennuslupa-asia tulee vireille eli lupahakemus on jätetty sähköisesti Lupapisteessä.

Tiedotustaulun koko ja sisältö

Yksittäisissä omakotitalokohteissa A3-kokoinen tiedotustaulu on riittävä, mutta suurissa kohteissa tiedotustaulun tulisi olla huomattavasti suurempi, mieluiten A0-kokoa (n. 840x1200 mm).

Tiedotustaulun tulee olla selkeästi näkyvissä (esim. pääkadun varrella näkyvällä paikalla) ja sen tulee sisältää kuva asemapiirroksesta sekä tarvittaessa myös 3D-kuvia kohteesta (suuret kohteet). Lisäksi Ilmoitustaulun tulee sisältää seuraavat tiedot: rakennuttaja (rakennuttajan nimi, osoite ja yhteystiedot) toimenpide (rakentamisen ominaisuustiedot), suunnittelija (tiedot suunnittelijoista) ja aikataulu (rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentamisaika).

Esimerkkikuva kiinteistölle sijoitettavasta tiedotustaulusta
Esimerkkikuva kiinteistölle sijoitettavasta tiedotustaulusta
Päivitetty 20.5.2022