Hyppää sivuvalikkoon

Puiden istutus ja kaato tonteilla

Rakennusvalvonnan ohje 25.11.2021.

Kaupunkipuiden merkitys

Tampereen kaupunki on laatinut loppuvuodesta 2020 hyväksytyn Kaupunkipuulinjauksen. Linjaus on kaupungin yhteinen tahtotilan ilmaisu puiden merkityksestä rakennetussa ympäristössä, ja sillä halutaan varmistaa kaupungin vehreän ilmeen säilyminen ja vahvistuminen.

Rakennetussa ympäristössä kasvavilla puilla on suuri merkitys viihtyisyydelle, mutta sillä on merkitystä myös runsaslukuisen eliöstön elinympäristönä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Merkittävä osa kaupunkipuustosta sijaitsee kiinteistöjen ulkoalueilla. Pihapuiden arvo ja merkitys kaupunkikuvassa, maisemassa ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä on huomattava. Siksi jokaista puunpoistoa on tarpeen arvioida huomioiden muutokset näissä asioissa. On myös toivottavaa istuttaa uusia puita tulevaisuuden sukupolville.

Puiden istutusta ja kaatoa koskevia ohjeita

Päivitetty 24.8.2022