Hyppää sivuvalikkoon

Piha-alueen rakennelmat

Rakentamistapaohje, rakennusvalvontapäällikkö 16.3.2022. 

Rakennelmien ja katosten rakentamisessa on huomioitava alueen asemakaavan määräykset ja rakentamistapaohjeet, jotka löytyvät palvelusta: Oskari karttapalvelu   

Huom! Sauna on rakennus ja sen rakentaminen vaatii aina rakennusluvan. Asemakaava-alueella ei sallita tynnyrisaunoja.

Määritelmät

Luvanvaraisuus

Rakennelman suunnitteluohjeet

Rakennelman tulee sopia ympäristöön kooltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään. Asemakaava-alueella ei sallita hirsisiä, pitkänurkkaisia rakennelmia. 

Paloturvallisuus huomioitava rakennelman sijoittamisessa. Huomioitava Topten-ohje 117 b 01 P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita: Toptenrava.fi

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennelman tulee sijaita vähintään 12 m etäisyydellä yksityistien keskilinjasta. 

Rakennelman rakentamisesta tulee tiedottaa naapureita etukäteen: ohje naapurin kuulemisesta.

Yksityinen laituri

Rannan omistaja tai haltija voi rakentaa yksityistä tarvettaan varten yhden laiturin, joka tietyin edellytyksin voi ulottua toisenkin omistamalle vesialueelle. Pienehkön laiturin voi rakentaa omaan rantaan ilman lupaa, mutta isomman laiturin rakentaminen vaatii yleensä aluehallintoviraston (AVI) myöntämän vesiluvan. Ennen laiturihankkeeseen ryhtymistä on hyvä ottaa yhteyttä paikalliseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (Pirkanmaan ELY-keskus) luvantarpeen arvioimiseksi. Lue lisää asiasta täältä:

Pressusuojat

Asemakaava-alueella tonteille ei saa rakentaa pressusuojia. Tilapäinen pressusuojaus voidaan tehdä asemakaava-alueen ulkopuolella naapurien suostumuksella.

Päivitetty 27.2.2024