Hyppää sivuvalikkoon

Pääpiirustuksen nimiö

Nimiö sijoitetaan piirustuslehden oikeaan alanurkkaan niin, että sen oikean reunan ja alareunan etäisyys on leikatun piirustuslehden reunasta 7 mm. Nimiön leveys on enintään 178 mm. Pienimmän nimiössä käytettävän tekstikoon tulisi olla vähintään 1,8 mm.

Jos koko pääpiirustussarja korvataan uusilla piirustuksilla, ne myös päivätään uudelleen.

Alla esimerkkikuva nimiön sijoituksesta A3-kokoisella arkilla sekä lupa-asian hyväksyntäleiman sijainnista sen yläpuolella.

  Nimiön ja hyväksyntäleiman sijaintiesimerkki A3-kokoisella paperilla.
  Pääpiirustuksen nimiön sijoitus sekä hyväksyntäleimalle varattu alue

  Nimiön tietokentät

  1. Tietokentässä ilmoitetaan kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus on neliosainen numerosarja tyyliin XXX-XXX-XXXX-XXXX.
   Ensimmäiset kolme numeroa ilmoittaa kuntatunnuksen, Tampereen kuntatunnus on 837.
   Toinen numerosarja kertoo kaupunginosan numeron, 001-999.
   Kolmas numerosarja, ryhmänumero on välillä 0000-9999. Asemakaava-alueilla tontin ja yleisen alueen ryhmänumero on korttelin numero tai muun siihen verrattavan alueen numero.
   Viimeinen numerosarja, yksikkönumero on välillä 0000-9999. Yksikkönumeron antaa kiinteistörekisterin pitäjä. Asemakaava-alueella yksikkönumero on tonttijaon mukaisen tontin numero tai muu numero.
  2. Viranomaisen merkintöjä kenttä jätetään tyhjäksi.
  3. Rakennustoimenpide, esim. uudisrakennus.
  4. Piirustuslaji, esim. pää- tai työpiirustus.
  5. Piirustuksen juokseva nro. Kenttä jää usein tyhjäksi.
  6. Rakennuskohteen osoite. Tietosuojan vuoksi ei omistajan nimitietoa.
  7. Piirustuksen sisältö, esim. asema- tai pohjapiirustus.
  8. Piirustuksen mittakaava, esim. pohjapiirustuksessa 1:100.
  9. Suunnittelijan yhteystiedot.
  10. Työnumero, työnumeron ilmoittavat rakennusliikkeet tai arkkitehtitoimistot, ts. tahot jotka harjoittavat liiketoimintaa ja tuottavat paljon piirustuksia.
  11. Piirustuksen tunnus, esim. 002-001. Tunnuksessa 002 ilmoittaa pääpiirustuslajin, eli tässä tapauksessa kyseessä on asemapiirustus. 001 on piirustuksen juokseva numero.
  12. Piirustuksen revisiomerkintä. Kun piirustusta muutetaan / päivitetään, revisiomerkintää muutetaan aakkosjärjestyksessä A, B, C jne.
  13. Vastuullisen suunnittelijan tiedot ja allekirjoitus. Koska lupahakemus jätetään sähköisenä, kohtaan voidaan upottaa allekirjoitus esim. kuvana.
  14. Suunnitteluala, esim. ARK, LVI tai RAK. (arkkitehti- LVI- tai rakennesuunnittelu)
  15. Tiedosto, tietokenttään tulee yleensä polku joka osoittaa minne piirustus on tallennettu (tietokoneen verkko- tai kiintolevy tms.).
  Päivitetty 27.2.2023