Hyppää sivuvalikkoon

Kivijalkakerroksen suunnittelu ja rakentaminen

Rakentamistapaohje. Rakennusvalvontapäällikkö 26.4.2022.

Tämän ohjeen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja toiminnallisesti elävän ympäristön rakentaminen ja rakennusten alimpien kerrosten muuntojoustavuuden lisääminen. Tavoitteena on luoda kaupunkimaista ympäristöä. Korkeatasoinen kaupunkikuva ja hyvä arkkitehtuuri ovat kestävän kehityksen keskeisiä arvoja.

Ohjetta noudatetaan asuinrakennusten sekä soveltaen toimisto-, tuotanto- ja varastorakennusten alueilla, ellei asemakaavasta muuta johdu.
 
Rakennukseen, sen osaan tai kortteliin rakennetaan kivijalkakerros, joka suunnitellaan visuaalisesti avoimeksi ja toiminnallisesti eläväksi sekä teknisesti kestäväksi. Kivijalkakerroksen rakentamistarve, lähtökohdat ja periaatteet tulee selvittää ennen suunnittelun aloittamista. 

Ennakkoneuvottelussa suunnittelija esittelee hankkeen käyden läpi ohjeen periaatteiden toteutumisen ja perustelee poikkeavat ratkaisut.

Ohjeita

Päivitetty 18.5.2022