Hyppää sivuvalikkoon

Kaupunkikuvatoimikunnan käsittely

Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunginhallituksen asiantuntijaelimenä toimivan kaupunkikuvatoimikunnan tehtävänä on antaa lausuntoja: 

 • merkittävistä rakennushankkeista ennen rakennuslupien käsittelyä
 • merkittävien tontinluovutuskilpailujen tarjouksista ennen tarjousten muuta käsittelyä
 • muista merkittävistä kaupunkikuvaan vaikuttavista julkisten tilojen hankkeista ja kaavoista.

 

Käsiteltävät rakennushankkeet

Kaupunkikuvatoimikunta käsittelee julkisia rakennuksia koko Tampereen alueella. Lisäksi toimikunta käsittelee sellaisia yhtiömuotoisia rakennushankkeita (ml. korotus- ja ullakkorakentamishankkeet), jotka sijoittuvat:

 • keskustan alueelle (keskustan strategisen osayleiskaavakartan mukainen rajaus),
 • aluekeskusten keskusta-alueille (Tesoma, Lielahti-Hiedanranta, Linnainmaa-Koilliskeskus, Hervanta, Peltolammi-Lakalaiva),
 • RKY-alueille ja
 • merkittävien sisääntuloväylien varteen.

Lisäksi toimikunta käsittelee harkinnan mukaan sellaisia muille alueille sijoittuvia yhtiömuotoisia hankkeita, joiden voidaan katsoa olevan kaupunkikuvallisesti merkittäviä esim. keskeisen sijaintinsa, kokonsa tai korkeutensa vuoksi.

Rakennushankkeiden kohdalla kaupunkikuvatoimikunnan käsittelytarpeesta ja -ajankohdasta sovitaan hanketta koskevassa ensimmäisessä ennakkoneuvottelussa, joka pidetään ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä. Käsittelyyn tulee hakeutua mahdollisimman nopeasti ennakkoneuvottelun pitämisen jälkeen Lupapiste.fi-palveluun tehdyn hakemuksen kautta.

Rakennushankkeita koskevat ohjeet

Käsiteltävät kaavahankkeet

Kaavahankkeiden käsittelytarpeesta päätetään kaavoituksessa, yleensä kaupunkikuvatoimikunnan esittelijänä toimivan asemakaavapäällikön toimesta. Käsittelyyn kannattaa hakeutua valmisteluvaiheessa, viimeistään kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen yhteydessä.

Kaavahankkeita koskevat ohjeet

Muut hankkeet

Muiden kuin rakennuslupa-asioiden ja kaavahankkeiden kohdalla (esim. siltahankkeet, yleisiä alueita koskevat suunnitelmat, taidehankkeet tai tontinluovutuskilpailut) kaupunkikuvatoimikunnan mahdollisesta käsittelytarpeesta neuvotellaan erikseen kaupunkikuva-arkkitehdin kanssa.

Kokousajankohdat

Kevätkausi 2024:

 • 26.3.
 • 23.4.
 • 7.5.
 • 21.5.
 • 4.6.
 • 18.6.

 

Mikäli käsiteltäviä hankkeita ilmenee paljon tai jokin hanke vaatii kiireellistä käsittelyä, voidaan ennalta sovittujen kokouspäivämäärien välissä pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräisten kokousten ajankohdista sovitaan erikseen.

Yhteystiedot

Saana Karala
Rakennushankkeiden ennakkoneuvottelut ja rakennushankkeiden käsittelyajankohdasta sopiminen Kaupunkikuva-arkkitehti
Puhelin:
041 730 2636
Ella Keinänen
Kaavahankkeiden käsittelyajankohdasta sopiminen, kaupunkikuvatoimikunnan sihteerin tehtävät Kaupunkikuva-assistentti
Puhelin:
040 617 5226
Päivitetty 15.4.2024