Hyppää sivuvalikkoon

Esittelyaineiston laatimisohje ympäristö- ja rakennusjaoston käsittelyyn tuleville hankkeille

1. Aineiston muotoseikat, asettelu, nimeäminen ja tallentaminen 

Esittelyaineisto koostetaan yhdeksi vaakasuuntaiseksi A3-kokoiseksi pdf-tiedostoksi, ja se nimetään seuraavasti: ’Jaoston kuvat_kohteen osoite’. Esittelyaineiston suositeltu maksimikoko on 10 M.

Aineisto tallennetaan Lupapisteeseen hankkeen ’Suunnitelmat ja liitteet’ -välilehdelle kohtaan ’Yleiset hankkeen liitteet’. Liitetyypiksi valitaan ’Muu liite’. Aineisto tulee olla tallennettuna Lupapisteeseen viimeistään kokousviikkoa edeltävän viikon maanantaina klo 12.00.  

2. Aineiston sisältövaatimukset 

Aineistosta tulee löytyä seuraavat suunnitteluasiakirjat seuraavassa järjestyksessä:

1. Karttaote ja ilmakuva

 • karttaote + ilmakuva, joihin on merkitty tontti rajattuna sekä infolaatikko, johon kirjataan toimenpide, hankkeen osoite ja kiinteistötunnus (Oskari-karttapalvelu)

2. Kaavakartta asemakaavamääräyksineen sekä tonttia koskevat rakentamistapaohjeet

 • kaavakartta kokonaisena (Oskari-karttapalvelu)
 • lähikuva tontista ja tonttia koskevista asemakaavamääräyksistä
 • keskeiset tonttia koskevat rakentamistapaohjeet

3. Tontinkäyttö/pihasuunnitelma:

 • korkeusasemat suhteessa ympäristöön, korkeusasemien yhteensovittamisen tapa ja tontin raja-alueiden käsittely 
 • toimintojen sijoittuminen ja mitoitus, liittymien sijoittelu ja mitoitus, auto- ja pyöräpysäköintipaikkojen sijoittelu, autotallien ja -katosten sijoittelu, varastorakennusten sijoittelu 
 • tontin kasvillisuus riittävällä tarkkuudella esitettynä 
 • tontin muut pintamateriaalit

4. Pääpiirustukset

 • asemapiirros, johon kirjattu myös
  1. asuinhuoneistotyyppien lukumäärä, pinta-alat ja %-osuudet, asuinhuoneistojen keskipinta-ala
  2. selvitys väestönsuojan sijoituksesta ja laajuudesta
  3. selvitys pysäköinti- ja liikennejärjestelyistä, laskelmat auto- ja polkupyöräpysäköintipaikoista
 • pohjapiirrokset, joista yksi peruskerros kalustettuna, ja lisäksi selvitys pienten asuntojen yhdisteltävyysmahdollisuuksista
 • leikkauspiirrokset 
 • julkisivupiirrokset materiaali- ja värimerkintöineen 

5. Havainnekuvat kaikista olennaisista suunnista

6. Mahdollinen taidesuunnitelma (alueilla, jossa taide sisältyy tontinluovutusehtoihin): 

 • taiteilijan lyhyt esittely
 • taideteoksen materiaalitiedot, koko, sijoittuminen, teoksen idea lyhyesti kuvattuna ja havainnekuva
Päivitetty 20.5.2022