Siirry sisältöön

Tampereen lyseon lukio

AJANKOHTAISTA

- Alustavat yo-koepisteet lähetetään koulun ulkopuolisille kirjoittajille sähköpostitse lokakuun puolessavälissä

Abi-info syksy 2020 (pdf)Syksyn ylioppilastutkintoon osallistuja! (pdf)

Tampereen lyseon lukio – siis kotoisammin RELLU

Tampereen vanhimmassa lukiossa tehdään tulosta 135 vuoden kokemuksella. Kirjoitusmenestyksemme on jo vuosia ollut Tampereen kärjessä ja korkeakouluopintoihin jatkaa suurin osa opiskelijoistamme – useimmat juuri sinne, minne ovat halunneetkin.

Lukiomme sijaitsee pohjoismaista klassismia edustavassa suojellussa rakennuksessa Pyynikintorin laidalla. Perinteikkäiden seinien sisältä löytyy ajanmukainen, moderni ja digitalisoitu nykylukio sekä osaava henkilökunta.

Rellussa voit reilusti laittaa tavoitteet korkealle ja aloittaa unelmiesi toteuttamisen osana samanhenkistä, kunnianhimoista joukkoa. Rellulaisista kaksi kolmasosaa on motivoituneita yleislukiolaisia, osa suuntautuu Eurooppa-linjan opintoihin ja jo 25 vuotta on Rellusta valmistunut International Baccalaureate -ylioppilaita. IB-tutkintoon (kansainväliseen ylioppilastutkintoon) tähtäävän opiskeluohjelman opetuskieli on englanti.

Kolme linjaa samojen seinien sisällä ja valittavana kaikkien Rellun yli 300 kurssin lisäksi sinua kiinnostavia kursseja muista Tampereen kaupungin päivälukioista, aikuislukiosta ja verkkokurssitarjottimelta. Siis varmasti kaikki mitä tarvitset!

Rellu – löydä sisäinen pöllösi!

Opinto-ohjaus

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää valmiuksia tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja.

Tampereen lyseon lukiossa ohjausta antavat opinto-ohjaaja, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat.

Opinto-ohjaajat Seppo Linnanranta ja Salla Luukkonen

 • antavat etukäteen varattuna aikana henkilökohtaista ohjausta
 • käsittelevät opinto-ohjelmaan ja uravalintaan liittyviä kysymyksiä
 • ohjaavat opintoajan pidentämisessä (suunniteltu kesto 3.5 - 4 vuotta) tai nopeuttamisessa (suunniteltu valmistuminen kahdessa vuodessa)
 • neuvottelevat myös muissa opinto-ohjelman muutoksissa(esim. matematiikan tason vaihtaminen)
Seppo Linnaranta
puhelin 040 716 5705
sähköposti [email protected]

Salla Luukkonen
puhelin 040 502 2498
sähköposti [email protected]


Ryhmänohjaajat
 • opintojen etenemisen ja koulunkäynnin säännöllisyyden seuraaminen
 • ROTU eli ryhmänohjaajan tuokio pidetään tiistaisin/keskiviikkoisin klo 12.45 - 13.15 kunkin ryhmän kotiluokassa (ryhmänohjauksia ei ole päättöviikoilla)
Aineenopettajat
 • opintojen seuraaminen ja suunnittelun ohjaaminen
Erityisopettaja Ritva Haakana
 • tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen pulmissa
 • työtapoja ovat yksilö-, pienryhmä- ja kurssimuotoinen opetus, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen
 • kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään teknisen luku- ja kirjoitustaidon alkukartoitus
 • lue-kurssilla (OP04) voidaan arvioida opiskelijan lukivaikeutta ja laatia lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten
 • ottaa vastaan opiskelijoita Tampereen lyseon lukiossa maanantaisin ja tiistaisin sopimuksen mukaan
Ritva Haakana
puhelin 040 801 6337
sähköposti [email protected]

Opiskelijakunta

Jokainen Tampereen lyseon lukion opiskelija on opiskelijakunnan jäsen. Syyskokouksessa opiskelijat valitsevat opiskelijakunnan hallituksen ja sen puheenjohtajan.

Opiskelijakunnan hallitus on opiskelijoiden tehokkain keino vaikuttaa koulun toimintaan. Lisäksi opiskelijakunnan hallitus järjestää ja organisoi monenlaista toimintaa, esimerkiksi oppikirjojen kierrätystä.

Opiskelijakunnan hallitus 2020–2021

Puheenjohtaja: Lilli Matveinen (puh. 044 2300 733, lilli.matveinen(a)hotmail.fi)

Varapuheenjohtaja: Tomas Capiten

Sihteeri: Ani Kallioniemi

Taloudenhoitaja: Daniel Ferreira

Tapahtumavastaava: Olli Kurki, Toni Kallioniemi

Viestintävastaava: Samuel Anand

Edunvalvontavastaava: Anna Mäkilä

Yritysyhteistyövastaava: Ville Kautto

Vanhojen vastaava: Olli Kurki

Abivastaava: Daniel Marenk

Tilojen vuokraus

Tampereen lyseon lukio vuokraa luokka- ja salitilojaan yksityisille ja yhteisöille koulutus-, majoitus- ja liikuntakäyttöön sekä juhlien järjestämiseen.

Meillä on kaksi salia: tyylikäs juhlasali, jossa on 250 istuma- tai 400 seisomapaikkaa ja voimistelusali, jossa on 150 istuma- tai 300 seisomapaikkaa. Näitä ja luokkatiloja vuokrataan lisäksi myös majoitukseen. Kaikki luokkatilamme on varustettu dataprojektorein ja dokumenttikameroin, ja osassa luokista on myös älytaulu.

Lisätietoja tilojen vuokrauksesta saa koulusihteeri Nina Koskelolta puhelimitse 040 806 3897 tai sähköpostilla nina.koskelo(a)tampere.fi ja vahtimestari Pirkko Niemiseltä numerosta 03 5656 7378.

Liikuntaseurojen säännöllisistä käyttövuoroista vastaa Tampereen kaupungin liikuntatoimi, josta näitä vuoroja haetaan. He laskuttavat käytöstä oman hinnastonsa mukaan. Lisätietoja saa osoitteesta liikuntapalvelut.asiakaspalvelu(a)tampere.fi.

Rellun historia

Tampereen Reaalilyseo perustettiin vuonna 1884, jolloin Suomi oli vielä osa Venäjää. Koulun perustaminen oli tärkeä asia tamperelaisille, sillä sen avulla oli mahdollisuus saada suomenkielistä yliopistoon johtavaa opetusta. Reaalilyseo tarkoitti, että opetus painottui matematiikkaan, luonnontieteisiin, piirrustukseen ja uusiin kieliin, erityisesti saksaan.

Ensimmäinen koulutalo oli nykyisen Tampereen Työväenteatterin paikalla Hämeenpuistossa. Koulutalo osoittautui sangen pian liian pieneksi. Koulu muuttikin jo vuonna 1890 uuteen rakennukseen Aleksanterin kirkon viereen. 1910-luvulla koulua alkoi vähitellen vaivata tilanpuute. Jo 1910-luvulla alettiin anoa isompaa rakennusta, mutta vasta 1930-luvulla aloitettiin rakennustyöt Pyynikintorin reunalla. Koulu valmistui vuonna 1935 ja tällöin voitiin aloittaa muutto, mutta koulun varsinainen toiminta aloitettiin vasta vuonna 1936.

Valmistuessaan lyseon lukion rakennus oli yksi Suomen suurimmista kouluista. Koulun tontti oli pieni tilantarpeeseen verrattuna, joten kouluun tehtiin erikoisia arkkitehtonisia ratkaisuja. Erityisenä ansiona pidettiin myös halvaksi tullutta rakennusta. Koulun lisätiloihin tuli maalauksia, jotka esittivät vertauskuvallisesti opiskeluun liittyviä asioita.

Sota-ajan jälkeen Relluun tulivat ns. suuret ikäluokat. Koulussa oli parhaimmillaan tai pahimmillaan yli tuhat poikaa. Sotien jälkeinen aika on ollut myös muutosten aikaa Rellussa. Koulu sai oman ruokalan ja keittiön vuonna 1968. Koulua rakennettaessa ei osattu ajatellakaan, että sellaista ylellisyyttä voitaisiin tarvita.

Näkyvin muutos tapahtui vuonna 1973, jolloin tytöt tulivat Relluun. Tämän seurauksena koulun nimi päätettiin muuttaa Pyynikin yhteislyseoksi. Perinteikkään nimen hylkääminen aiheutti kuitenkin sellaisen vastalauseiden vyöryn, että parin vuoden kuluttua koulu sai takaisin entisen nimensä. Kun Tampereella siirryttiin peruskouluun vuonna 1976, muuttui Rellu pienen välivaiheen kautta Tampereen lyseon lukioksi. Alimmat luokat jäivät pois ja niiden tilalle yhdistettiin ylimmät luokat kahdesta läheisestä koulusta. Vuonna 1982 siirryttiin kurssimuotoiseen lukioon ja vuonna 1995 aloitettiin muutos kohti luokatonta lukiota.

Tämän sivun lyhytosoite on tampere.fi/lyseonlukio