Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Fysiikka ja kemia

Fysiikka

Pakollinen kurssi

 • FY01 Fysiikka luonnontieteenä

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 • FY02 Lämpö
 • FY03 Sähkö
 • FY04 Voima ja liike
 • FY05 Jaksollinen liike ja aallot
 • FY06 Sähkömagnetiikka
 • FY07 Aine ja säteily

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 • FY08 Fysiikan kokonaiskuva
 • FY09 Pyöriminen ja gravitaatio
 • FY10 Kokeellinen fysiikka
 • FY11 Fysiikan matemaattiset perusteet
 • FY12 Johdatus tähtitieteeseen

Opetussuunnitelma

FY01 Fysiikka luonnontieteenä

Kurssin tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa sekä tieteellisessä maailmankuvassa. Kurssin keskeisiä asioita ovat kokeellisuus, ilmiöiden mallintaminen graafisesti, voimien vaikutusten ja liikkeen ymmärtäminen.

FY02 Lämpö

Kurssin tavoitteena on ymmärtää lämpöilmiöitä jokapäiväisessä elämässä. Kurssi antaa valmiuksia seurata ja osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.

FY03 Sähkö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään.

FY04 Voima ja liike

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Kurssilla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Kurssilla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja, voiman momenttia ja törmäyksiä.

FY05 Jaksollinen liike ja aallot

Kurssilla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan äänen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta.

FY06 Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Kurssilla opitaan muodostamaan jäsennetty käsitys fysikaalisesta ilmiöstä mm. käyttämällä ja arvioimalla erilaisia tietolähteitä.

FY07 Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.

FY08 Fysiikan kokonaiskuva

Kurssin tavoitteena on syventää ja koota fysiikan aihekokonaisuuksia. Kurssilla harjoitellaan vastaamaan sähköisiin fysiikan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssia suositellaan kaikille fysiikan ylioppilaskirjoituksiin osallistuville.

FY09 Pyöriminen ja gravitaatio

Kurssin tavoitteena on täydentää, koota sekä syventää mekaniikan keskeisiä sisältöjä, kuten mekaniikan peruslakien sovelluksia, statiikkaa, gravitaatiota, jäykän kappaleen kinematiikkaa ja dynamiikkaa. Kurssia ei järjestetä jokaisena lukuvuotena.

FY10 Kokeellinen fysiikka

Kurssin tavoitteena on syventää fysiikan eri osa-alueiden hallintaa kokeellisesta lähtökohdasta ja antaa valmiuksia teknillisiin ja luonnontieteellisiin jatko-opintoihin. Kurssilla tehdään kokeellisia tutkimuksia ja harjoitellaan raportoimaan niiden tuloksia.

FY11 Fysiikan matemaattiset perusteet

Kurssin tavoitteena on syventää fysiikassa tarvittavia matemaattisia taitoja, kuten yhtälöiden ratkaisua sekä vektoreiden ja trigonometrian käyttöä fysiikan tehtävissä. Kurssia ei järjestetä jokaisena lukuvuotena.

FY12 Johdatus tähtitieteeseen

Kurssin tavoitteena on syventää maailmankuvaa tutustumalla maailmankaikkeuden rakentumisperiaatteeseen. Kurssiin sisältyy vierailu tähtitorniin. Kurssia ei järjestetä jokaisena lukuvuotena.


Kemia

Pakollinen kurssi

 • KE01 Kemiaa kaikkialla

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 • KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
 • KE03 Reaktiot ja energia
 • KE04 Materiaalit ja teknologia
 • KE05 Reaktiot ja tasapaino

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 • KE06 Kokeellista kemiaa
 • KE07 Kemian kokonaiskuva
 • KE08 Syventävää kemiaa (Ei järjestetä lukuvuonna 2018-2019)
 • KE09 Biokemia (Ei järjestetä lukuvuonna 2018-2019)

KE01 Kemiaa kaikkialla

Kurssilla tutustutaan atomin rakenteeseen, jaksolliseen järjestelmään, alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksiin, aineiden erotusmenetelmiin sekä selitetään aineiden ominaisuuksia niiden rakenteen ja kemiallisten sidosten avulla. Kurssi antaa valmiuksia soveltaa tietoa ympäröivän maailman ilmiöihin ja herättää kiinnostusta alan jatko-opintoihin.

KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Kurssilla perehdytään elinympäristön orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin ja tutustutaan kemian peruslaskentaan. Yhdisteiden rakenteita tutkitaan kokeellisilla menetelmillä ja eri tavoin mallintaen. Kurssilla korostetaan orgaanisten yhdisteiden merkitystä elämän perustana sekä niiden teollista käyttöä. Suositeltavat esitiedot: KE01

KE03 Reaktiot ja energia

Kurssilla perehdytään aineiden reaktioihin ja niissä tapahtuviin energiamuutoksiin. Reaktioiden käsittelyssä keskeisiä asioita ovat reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, laskennallinen käsitteleminen ja kokeellinen havainnointi. Keskeistä on ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkitys kemiassa. Suositeltavat esitiedot: KE01, KE02

KE04 Materiaalit ja teknologia

Kurssi käsittelee materiaalikemian ja sähkökemian perusteita. Metalleihin, sähkökemian sovelluksiin ja polymeereihin tutustutaan teoriassa ja käytännössä. Kurssin aikana tehdään omia tutkimusprojekteja hyödyntäen tieto-ja viestintätekniikkaa. Kurssi luo perustan ymmärtää eri materiaalien merkitys nyky-yhteiskunnassa. Suositeltavat esitiedot: KE01, KE02, KE03

KE05 Reaktiot ja tasapaino

Kurssi käsittelee kemiallista tasapainoa ja reaktionopeutta. Perehdytään tärkeimpiin tasapainoreaktioihin, mm. happo-emästasapainoihin, niiden laskennalliseen ja graafiseen käsittelyyn sekä tasapainotilan säätelyyn. Kurssilla vahvistetaan kemian laskutaitoja. Suositeltavat esitiedot: KE01, KE02, KE03

KE06 Kokeellista kemiaa

Kurssilla tutustutaan laboratoriotyöskentelyyn, tehdään laboratoriossa synteesejä ja analyysejä kemian eri osa-alueilta ja laaditaan selostuksia, raportteja ja laskuja tutkituista ilmiöistä. Suositeltavat esitiedot: KE01, KE02

KE07 Kemian kokonaiskuva

Kurssilla luodaan kokonaiskuva kemian eri osa-alueiden keskeisimmistä oppisisällöistä ja vahvistetaan laskutaitoja. Suositeltavat esitiedot: KE01-KE05

KE08 Syventävää kemiaa

Kurssilla syvennetään kemian oppimäärää ja vahvistetaan kemiallisten laskujen ratkaisutaitoja. Kurssin sisältöjä voidaan painottaa opiskeijoiden toiveiden mukaan. Suositeltavat esitiedot: KE01-KE05

KE09 Biokemia

Kurssilla tutustutaan bioyhdisteiden kemiaan. Käsiteltäviä sisältöjä ovat hiilihydraatit, lipidit, proteiinit, vitamiinit, DNA/RNA, hormonit ja entsyymit. Suositeltavat esitiedot: KE01, KE02