Siirry sisältöön

Oppilaan oman äidinkielen opetus sekä saamen- ja romanikielen opetus

Oman äidinkielen ja ulkomailla opitun kielen ylläpito-opetukseen voivat ilmoittautua:

  • oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kieli kuin suomi tai ruotsi
  • suomalaiset paluumuuttajat, jotka ovat ulkomailla asuessaan hankkineet riittävän kielitaidon

Perusopetusta täydentävää opetusta järjestetään myös

  • saamenkielisille
  • romanikielisille

Opetukseen eivät voi osallistua ne, jotka opiskelevat muita aineita opetuskielellä (englanti, ranska, ruotsi, saksa) omassa koulussaan. Myös kielitaidon tulee olla äidinkielen opetukseen riittävä. Oman äidinkielen opiskeleminen on vapaaehtoista, mutta jos oppilas ilmoittautuu oman äidinkielen opetukseen, oppitunneille osallistuminen on pakollista.

Opetus tapahtuu ryhmissä, joissa on vähintään neljä oppilasta. Oman äidinkielen opetusta annetaan opetusryhmälle 2 x 45 min. viikossa koko perusopetuksen ajan (esikoululaisille 45 min. viikossa). Oppitunnit ovat yleensä koulupäivän jälkeen joko omassa tai opetuspaikaksi nimetyssä koulussa.

Oppilaan oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen ja tiedotteet

Opetukseen ilmoittaudutaan vain yhden kerran koko perusopetuksen ajaksi.

Elo–syyskuussa alkavaan opetukseen ilmoittautumisaika on 1.4.–20.9.2021.

Toinen uusien oppilaiden ilmoittautumisaika on kevätlukukauden alussa 1.–20.1.2022.


* Tampereen kaupungin esi- ja perusopetuksen uudet oppilaat ilmoittautuvat oppilastietojärjestelmä Wilman kautta. Ilmoittautumislomake löytyy Wilman selainversiosta kohdasta Hakemukset ja päätökset > Tee uusi hakemus > Ilmoittautuminen oman äidinkielen opetukseen.
Huom: Wilman puhelinsovelluksen kautta ei voi ilmoittautua.

Ulkoinen linkkiWilmaan kirjautuminen
* Vain Tampereen normaalikoulun, yksityisten koulujen sekä muiden paikkakuntien uudet oppilaat ilmoittautuvat alla olevan linkin kautta.


Ulkoinen linkkiOman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen


Käytä Wilmaan kirjautuessa ja ilmoittautuessa selaimena mieluiten Chromea tai Edgeä.

Opetus alkaa syksyisin kieliryhmästä riippuen joko elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Ryhmiin otetaan uusia oppilaita 20.9. mennessä ja seuraavan kerran tammikuussa 20.1. mennessä.

Oman äidinkielen opettaja ottaa ilmoittautuneiden perheisiin yhteyttä opetusajan alkamisesta.

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on monipuolisen, toiminnallisen kielitaidon saavuttamisen lisäksi saada oppilas kiinnostumaan omasta kielestään, kehittää hänen ajatteluaan sekä vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja identiteettiä. Oman äidinkielen opiskelu tukee monikielisyyden kehittymistä.

Oppilaat saavat opiskelustaan erillisen todistuksen. Opetus noudattaa oppilaan oman äidinkielen opetussuunnitelmaa.

Opetukseen osallistuvien oppilaiden taustat ovat erilaisia oppilaan synnyinpaikan, opiskelutaustan ja kodin kielitilanteen mukaan. Vanhempien tärkeä tehtävä on kannustaa lastaan opiskelemaan omaa kieltään. Tarvittaessa vanhempien tulee myös huolehtia lapsen kuljetuksesta oppitunneille. Opetus oma maksutonta, mutta koulu ei osallistu kuljetuskustannuksiin tai -järjestelyihin.

Tällä hetkellä omana äidinkielenä opetetaan seuraavia kieliä:

albania portugali
arabia puola
armenia
ranska
bosnia
romani
bulgaria romania
dari saksa
englanti somali
espanja tagalog
italia thai
japani tsekki
(mandariini)kiina turkki
kurdi unkari
pashai venäjä
pastu vietnam
persia viro
pohjoissaame tamil

Uusia kieliryhmiä voidaan perustaa, mikäli lukukauden alussa on vähintään neljä kyseiseen kieliryhmään ilmoittautunutta esi- tai perusopetuksen oppilasta ja on mahdollista rekrytoida ryhmälle sopiva opettaja.


Oman äidinkielen opettajan työnhaku

Mahdollisia oman äidinkielen opettajien työpaikkoja ilmoitetaan useimmiten keväisin avoimilla työnhakuilmoituksilla Tampereen kaupungin www-sivujen (avoimet työpaikat) ja TE-toimistojen välityksellä. Voit hakea oman äidinkielen opettajan työtä, jos puhut jotakin vierasta kieltä äidinkielenäsi ja sinulla on opettajan koulutus tai vähintään korkeakoulututkinto.

Oman äidinkielen opettajan työstä kiinnostuneiden tulee rekisteröityä myös Tampereen kaupungin sijaisrekisteriin: Ulkoinen linkkihttps://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin/sijaisrekrytointi.html

Sijaisrekisteriin liittymisessä on kaksi vaihetta: nettilomakkeen täyttäminen ja ajan varaaminen TampereRekryn Sijaisrekrytointiin (Naulakatu 3), jossa hakija esittää opiskelu- ja työtodistuksensa.


Oppilaan oman äidinkielen opetussuunnitelmat

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelma:


Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmat