Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Opetus

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on koulun tärkein asiakirja, joka ohjaa kaikkea koulun toimintaa. Siitä löytyvät sekä oppiainekohtaiset sisällöt, tavoitteet ja arviointiin liittyvät asiat sekä koulun toimintakulttuuriin liittyvää tietoa.

Päivittäinen aikataulu

Aamupäivän oppitunnit alkavat pääsääntöisesti viisitoista yli ja iltapäivän oppitunnit puolelta. Keskipäivän oppituntien aikataulu riippuu ruokailuvuorosta.

Loman anominen

Perusopetuslain 35§ mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Huoltajien on syytä käyttää harkintaa anoessaan ylimääräisiä lomia. Toistuva loman haku ei ole suotavaa. Vapautus tulee hakea vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua poissaoloa. Koulu edellyttää, että luvan saanut oppilas ei tilapäisen vapauttamisen vuoksi jää jälkeen opiskelussaan. Tukiopetusta ei voi käyttää loman aiheuttaman opiskelussa jälkeen jäämisen korjaamiseksi. Vapauttamisesta on oppilaan annettava tieto kaikille häntä opettaville opettajille etukäteen.

Mikäli loma kestää viisi päivää tai vähemmän, palautetaan loma-anomus luokanopettajalle, joka päättää hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli loma kestää yli viisi päivää, palautetaan loma-anomus koulun kansliaan ja sen käsittelee rehtori.

Huoltajat voivat anoa oppilaalle tilapäistä vapauttamista koulunkäynnistä täyttämällä loma-anomuskaavakkeen. Loma-anomuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä.