Siirry sisältöön

Oppilaskunta

Atalan koululla toimii oppilaskunta, jonka hallitukseen on valittu yksi varsinainen jäsen jokaiselta koulumme luokalta eli jäseniä on 12. Useimmilla luokilla hallituksen jäsenet on valittu äänestyksellä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa puheenjohtajan tai ohjaavan opettajan Meeri Frondeliuksen kutsumana.

Oppilaskunnan hallitus keskustelee erilaisista kouluun ja sen arkeen liittyvistä asioista (välitunnit, ruokailut, koulutarvikkeet, luokkatilat, siisteys jne). Se antaa tarvittaessa lausuntoja ja ottaa kantaa erilaisiin koulun asioihin ja siellä tehtäviin päätöksiin. Hallitus toimii linkkinä oppilaiden ja opettajien sekä muun henkilökunnan välillä. Se tapaa tarvittaessa rehtoria, opettajia ja muuta henkilökuntaa sekä vanhempainyhdistyksen jäseniä.

Hallituksen jäsenet pyrkivät esimerkillään korostamaan koulun me-henkeä. Heiltä odotetaan mielenkiintoa ja aikaa yhteisten asioiden hoitamiseen myös oman lukujärjestyksen ulkopuolella. Hallituksen jäsenen tulisi pystyä tuomaan rohkeasti ja rakentavasti esille omia ja muiden oppilaiden mielipiteitä -hehän edustavat sekä omaa luokkaansa että koko koulun oppilaita. Hallituksen jäsenet myös vievät omaan luokkaansa tietoa asioista, joita oppilaskunnassa on käsitelty.

Kalenteri

Koulumme julkaisee vuosittain oppilastöistä kalenterin. Jokaiselta luokalta pyritään valitsemaan yksi kuvataiteen tunneille tehty teos. Kalenteria myydään joulun alla 9 euron kappalehintaan ja tuotto ohjataan oppilaskunnan kautta oppilaiden tarpeisiin. Oppilaskunta päättää, mihin rahat käytetään.