Varhaiskasvatuksen aloittaminen

1. Paikan vastaanottaminen

Kun huoltaja on jo hakenut varhaiskasvatuspaikkaa, hän saa tiedon lapsensa varhaiskasvatuksen aloituspaikasta sähköisesti eVakan Tampere -järjestelmän kautta. Ilmoita, että otat paikan vastaan. Muistakaa samalla ilmoittaa tulotietonne. Voit myös hylätä paikan.

2. Aloituskeskustelu

Päiväkodilla pidetään aloituskeskustelu ennen kuin lapsi menee päiväkotiin. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä tekevillä on lain mukainen salassapitovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa (Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540).

3. Tutustuminen päiväkotiin

Usein huoltaja/vanhempi menee lapsen kanssa tutustumaan päiväkotiin ennen aloittamista.  Kun tuttu aikuinen on mukana, lapsella on turvallinen olo. 
 
Tutustumisesta sovitaan varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Tutustumisessa voi olla mukana tulkki.

4. Lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen

Lapsi aloittaa virallisesti varhaiskasvatuksessa tutustumispäivien jälkeen.

Varhaiskasvatuksen aloittaminen eri kielillä

Mitä lapsi tarvitsee varhaiskasvatuksessa eri kielillä

Varhaiskasvatussopimus

Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussopimus. Tulkki voi olla mukana keskustelussa.

Varhaiskasvatussopimukseen kirjoitetaan: 

  • yhteystiedot 
  • läsnäolopäivät 
  • lapsen hakijat 
  • lapsen sairaudet ja lääkitys 
  • lapsen allergiat ja ruokavalio

Yhteystiedot pidetään ajan tasalla. Jos huoltajan puhelinnumero vaihtuu, hänen täytyy kertoa uusi numero ryhmän työntekijälle.

Varhaiskasvatussopimus eri kielillä

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja keskustelu

Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelma on yksilöllinen. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen perustuu lakiin (Varhaiskasvatuslaki 2018/540 23 §). Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on salassapidettävä. 
 
Huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö keskustelevat lapsesta ja varhaiskasvatussuunnitelmasta. Keskustelussa voi olla tulkki. Keskustelu pidetään, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa. Suunnitelmasta keskustellaan uudestaan keväällä. Lapsen ajatukset ja kiinnostuksen kohteet ovat tärkeitä. 
 
Suunnitelmaan kirjoitetaan:

  • mitkä asiat tuottavat lapselle iloa. 
  • mitä lapsi tykkää tehdä. 
  • mitä lapsi on oppinut. 
  • mitä asioita lapsi harjoittelee.
  • miten aikuiset toimivat lapsen kanssa. 

Suunnitelmassa sovitaan lapsen ruokailusta, pukemisesta, unesta, terveydestä ja turvallisuudesta. Suunnitelma on eVaka Tampere -järjestelmässä. Suunnitelma tehdään joka vuosi.

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eri kielillä

Päivitetty 25.4.2024