Hyppää sivuvalikkoon

Luvat ulkomyynnin harjoittamiseen

Ulkomyynti

Kaupallista myyntitoimintaa voi harjoittaa kaupungin hallinnoimilla kauppatoreilla tai harkinnan mukaan muilla kaupunkialueilla. Myyntitoiminta torialueiden ulkopuolella edellyttää erillistä maanomistajan lupaa. Torialueilla myyntipaikan osoittamisesta ja maksun perimisestä vastaa Tampereen torivalvonta.

Torialueiden ulkopuolella alueen soveltuminen myyntitoimintaan päätetään aina tapauskohtaisesti. Vuokran määrityksessä otetaan huomioon paikan sijainti ja koko sekä käytettävä myyntilaite. Ulkomyynnissä tulee huomioida, että toiminta ei haittaa alueen normaalia liikennettä.

Omien tuotteiden ulkomyynti oman liikehuoneiston edustalla on sallittua ilman erillistä lupaa, jos myyntiin käytetty ala on alle 2m2. Tätä isommalle myyntialueelle tulee hakea lupa, josta peritään vuokraa.

Ulkomyyntipaikan hakeminen

Pitkäaikaista ulkomyyntipaikkaa, mukaan lukien toripaikat, haetaan kaupungin tilaomaisuuden hallinta -yksiköstä sähköisellä lomakkeella. Huomioi, että torien päivämyyntipaikkoja ei voi varata etukäteen.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa myytävä tuote tai tuotteet, myyntilaitteen koko ja tyyppi sekä toivomus myyntipaikasta ja -ajankohdasta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää:

  • korkeintaan 3 kk vanha kaupparekisteriote,
  • korkeintaan 3 kk vanha verovelkatodistus.

Lisäinfoa liikkuvien elintarvikehuoneistojen rakenne- ja hygieniavaatimuksista löydät sivulta: Ulkomyynti, siirrettävät myyntikojut.

Kuninkaankadun kävelyosuuden käyttöluvista ja -maksuista vastaa Tampere Tunnetuksi Ry, poislukien anniskelualueiden maanvuokraukset.

Päivitetty 5.10.2022