Hyppää sivuvalikkoon

Luvat kaupunkialueiden käyttöön

Maankäyttölupien hakeminen

Kaupungin omistamien ja hallinnoimien maa-alueiden käyttö tapahtumiin, myyntiin tai muuhun kaupalliseen toimintaan edellyttää, että toiminnalle haetaan maanomistajan lupa.

Maankäyttölupaa haetaan Tampereen kaupungin tilaomaisuuden hallinta -yksiköstä sähköisellä lomakkeella. Lupalomakkeet löytyvät sivuilta.

Maankäyttölupa tarvitaan:

Päivitetty 28.6.2023