Luvat kaupunkialueiden käyttöön

Maankäyttölupien hakeminen

Kaupungin omistamien ja hallinnoimien maa-alueiden käyttö tapahtumiin, myyntiin tai muuhun kaupalliseen toimintaan edellyttää, että toiminnalle haetaan maanomistajan lupa.

Maankäyttölupaa haetaan Tampereen kaupungin tilaomaisuuden hallinta -yksiköstä sähköisellä lomakkeella. Oikea lomake löytyy jokaiselta alasivulta erikseen.

Maankäyttölupa tarvitaan:

- tapahtumille ja promootioille
- ulkomyynnin harjoittamiseen
- ulkotarjoilu- ja ulkoanniskelualueen perustamiseen
- tilapäisille banderolleille ja opasteille.

Päivitetty 31.8.2022