Hyppää sivuvalikkoon

Luvat katutaideteoksen toteuttamiselle

Katutaidehankkeita pyritään edistämään julkisen kaupunkitilan elävöittämiseksi. Katutaideteosten, esim. graffititaideteosten, toteutusehdotuksille haetaan lupaa e-lomakkeella.

Taideteoksen toteutuksessa tulee huomioida käytännön asioita, kuten liikenneturvallisuus ja työalueen siistiminen teoksen valmistuttua. Tämän varmistamiseksi teoksen toteuttajan tulee nimetä vastuuhenkilö turvalliselle ja ennakkosuunnitelmaa noudattavalle toteutukselleen.

Lomakkeella ei voi hakea lupaa ELY-keskuksen ja yksityisten kiinteistöjen alueilla oleviin alikulkukohteisiin tai siltoihin.

Taidehankkeiden sopivuuden arviointi

  • Ryhmä 1: Keskusta ja erilliset taideohjelmat Hiedanranta, Vuores, raitiotielinjasto ja Särkänniemi
  • Ryhmä 2: Muut katutaide-ehdotukset

Ryhmään 1 sovelletaan perusteellisempaa arviointia.

Tekijällä tulee olla tekijänoikeudet katutaideteokseensa. Teoksen sopivuutta kohteeseen arvioidaan teosluonnoksen pohjalta. Teos ei saa sisältää kaupallista, uskonnollista tai poliittista markkinointia tai kannanottoja. Tampereen kaupungilla on oikeus päättää teoksen elinkaaresta.

Teoksen toteuttaminen ja vastuut

  • Mikäli teos arvioidaan sopivaksi toteuttaa, tulee hakijan tehdä erikseen katulupa-anomus toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
  • Hakija vastaa katutyöluvan velvoitteista ja määräyksistä.
  • Teoksen tekijän tulee huolehtia toteutustyön jälkisiivouksesta.
  • Tekijä voi huolehtia teoksen kunnossapidosta.
  • Kaupunki ei ole teoksen tai projektin tilaaja, eikä näin ollen vakuuta teosta tai työskentelyä.
  • Kaupunki ei järjestä erikoisvalaistusta teoksille.
  • Kaupunki ei sitoudu velvoitteeseen tehdä graffiti- tai muuta teossuojausta.

Lisätietoja

[email protected]

Päivitetty 14.4.2023