Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kodin ja koulun yhteistyö

Wilma-viestintä

Viestintä kodin ja koulun välillä hoidetaan pääasiassa Wilma-viestinnän kautta. Wilmaan pääset tästä linkitäUlkoinen linkkiWilma
Ohjeet huoltajille Wilma-tunnuksen saamiseksi löytyy seuraavasta linkistä.
Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmä

Koulun Wilma-vastaavat antavat tukea ongelmissa:
Reetta Heino (luokat 0.-6.)
Harri Karikallio ja Tommi Savikko (luokat 7.-9.)
([email protected])

Alakoulun vanhempainyhdistys (Aleksanterin kotijoukot)

Koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys Aleksanterin Kotijoukot ry, jonka toimintaan kaikki oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita. Yhdessä tekemällä ja ideoimalla tuetaan koulun toimintaa, lasten viihtyvyyttä, kodin ja koulun yhteistyötä sekä hyvän hengen ylläpitämistä upeissa Wivi Lönnin koulun puitteissa.

Aleksanterin Kotijoukot ry:n toiminnan rungon muodostavat tapahtumien järjestäminen, kulttuuririentojen tukeminen, tarvike- ja välinehankinnat sekä stipendien myöntäminen. Toimintaa rahoitetaan mm. koululaisten vanhemmilta kerättävillä jäsenmaksuilla sekä kaupungin avustuksen kautta. Jäsenmaksujen lisäksi varoja hankitaan järjestämällä esim. kahvituksia koulun tapahtumissa, ja myymällä kouluun liittyviä tuotteita.

Syyslukukausi aloitetaan apulaisrehtorin aamupuurolla Kodin ja Koulun päivän yhteydessä. Joulukuussa järjestämme koululla perinteiset joulumyyjäiset, jossa luokat voivat kerätä esim. luokkaretkirahaa. Vanhempainyhdistyksen myyntipöydässä myydään mm. leivonnaisia. Syyslukukauden viimeisenä päivänä jaetaan perinteiset joulupussit oppilaille ja eskareille. Helmikuussa lasten iloksi järjestetään suuren suosion saavuttanut Ystävänpäiväkarkelo koulupäivän aikana. Huhtikuussa palkitsemme kaikki Lukudiplomin suorittaneet lapset ruusuilla Kirjan ja Ruusun päivänä. Kevätlukukauden päätteeksi jaetaan stipendejä ja kuudesluokkalaiset saavat ruusut.

Lisäksi koulun ja kodin yhteistyötä edistetään mm. järjestämällä vanhemmille
luentoja ajankohtaisista aiheista. Vanhempainyhdistys tekee yhteistyötä oppilaskunnan kanssa.

Koulua avustetaan materiaalihankinnoissa opettajien ja oppilaiden esittämien tarpeiden mukaan. Yleisimpiä avustuskohteita ovat olleet liikuntavälineet kuten jalkapallot ja hyppynarut. Koulun ehdotuksia kuunnellen tuetaan koulun yhteistä toimintaa sopivalla summalla. Aikaisempina vuosina tuki on ollut noin 3 € / oppilas esimerkiksi teatterilippujen ostoon tai liikuntapäivän kustannusten kattamiseen.

Kotijoukot osallistuvat valtakunnallisen Vanhempainliiton toimintaan hyvien ideoiden ja materiaalin saamiseksi alakoulun oppilaiden parhaaksi. Tarkoituksena on myös liittyä uuteen vuonna 2018 perustettuun Tampereen vanhemmat ry:hyn, joka on kuntakohtainen vanhempainyhdistys.

Tiedotusta hoidetaan Wilman, sähköpostin ja tiedotteiden avulla. Kotijoukoilla on myös oma osio koulun nettisivuilla sekä sivut Facebookissa. Vanhempainyhdistys myös seuraa kaupungin perusopetukseen liittyvää päätöksentekoa. Erityisesti Wivi Lönnin koulua koskevia asioita ja koulun
toimintaan vaikuttavia päätöksiä sekä pyrkii vaikuttamaan kouluun liittyviin asioihin.

VARSINAISET JÄSENET
Kiviranta-Mounier Johanna, puheenjohtaja
Uuttu Annika, varapuheenjohtaja
Heikura Hanna, sihteeri
Havas Jyrki, opettajajäsen
Lahtinen Taina
Nurminen Lotta
Suominen Sinikka
Toivokoski Elina
Hanna S.

VARAJÄSENET
Lehtimäki Heli, rahastonhoitaja
Valden Tia
Pitkäkoski Elina
Katajisto Juha


Yläkoulun vanhempainyhdistys (Pyynikin koulun vanhempainyhdistys)

Vanhempainyhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa ja vuoropuhelua, tukea koulua sen pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä ja viihtyisä oppimis- ja toimintaympäristö sekä omalta osaltaan auttaa ylläpitämään hyvää yhteishenkeä Wivi Lönnin yläkoulussa.

Vanhempainyhdistyksen toimintakausi alkaa sääntömääräisellä vuosikokouksella syyskuussa, jolloin valitaan uusi hallitus.

Vanhempainyhdistys tiedottaa toiminnastaan Wilman välityksellä, paperiviesteillä sekä esittäytymällä ja olemalla mukana koulun tilaisuuksissa huolehtimalla kahvituksesta. Koulun kotisivuilla olevat vanhempainyhdistyksen tiedot päivitetään vuosikokouksen jälkeen.

Vanhempainyhdistyksen varainhankinta tapahtuu keräämällä vapaaehtoinen kannatusmaksu ja hakemalla kaupungilta toiminta-avustusta. Tuloja saadaan myös kahvituksien yhteydessä kerättävästä vapaaehtoisesta maksusta.

Vanhempainyhdistys avustaa koulun tapahtumia, retkiä ja leirikouluja, järjestää ohjelmaa vanhemmille ja oppilaille sekä jakaa oppilaille stipendejä yhteishengen luomisesta.

Kuuntelemme mielellään vanhempien kysymyksiä, ehdotuksia ja ilonaiheita!

Puheenjohtajana toimii Johanna Kujala ([email protected])
Varapuheenjohtaja Janne Salminen
Sihteeri Taina Lahtinen
Taloudenhoitaja Lotta Nurminen
Outi Riihelä
Mikko Lampila
Satu Kopare
Terhi Niemi
Sirpa Raevaara

Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä

Alla olevasta linkistä avautuu lomake, jolla haetaan oppilaalle tilapäistä vapautumista koulunkäynnistä.