Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Onnistunut työpaikkaoppiminen tehdään yhdessä - Tredu mukana kehittäjäverkostoissa

Julkaistu 6.4.2018 11.00

Hyvä ohjaus työpaikkaoppimisessa -tulkintafoorumissa puhalsi harvinaisen tarttuva innostuksen puhuri. Työpaikkaoppimisen eri osapuolet tapasivat toisensa kehittämispäivässä 13.3.2018. Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareena täyttyi tarinateatterista, Open Space -yhteistyöskentelystä ja onnistuneesta verkostoitumisesta. Foorumissa etsittiin yhteistä näkemystä vielä entistäkin parempaan yhteistyöhön - ja sujuvuutta arkeen.

KUVA: HOT-foorumin osallistujia
 

Kohtaamisissa näkymätön tulee näkyväksi

Tapaamisessa todettiin yksimielisesti, että yhteinen hyvä työarki syntyy vain yhdessä keskustellen. Jotta eri näkökulmien ymmärtäminen onnistuu, on puhuttava riittävästi ja kuunneltava tarkasti. Jokainen saa mahdollisuuden oppia tehokkaasti, kun kohtaaminen tapahtuu samalla tasolla ja tutustumiseen on riittävästi mahdollisuuksia. Hyvä ohjaus muistaa johdatella toiminnalliselta tasolta arjen työn syvempään ymmärtämiseen ja osaamiseen. Opetushenkilöstöltä odotettu pedagoginen osaaminen ja erityisesti sen hyödyntäminen korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän!

Opiskelijalle lentävä lähtö töihin

Työpaikka hyötyy erityisesti opiskelijan hyvästä ohjauksesta. Onnistunut ohjausprosessi tuottaa parhaimmillaan nopean työllistymisen ja on taitavaa uraohjausta. Opettajan rooli muuttuu ja perustuu jatkossa opettajan aseman sijasta opettajan osaamisen arvostamiseen - ja arvovaltaan. Nyt onkin opettajalla "tuhannen taalan paikka" laajentaa työtään kohti oman osaamisensa parhainta kärkeä! Tämä jos mikä tuo mukanaan myös työhyvinvointia ja saa aikaan varsin tervetullutta työnimua!

KUVA: HOT foorumin osallistujia pöydän ääressä

Ammatillisessa koulutuksessa luodaan tulevaisuutta

Koulutuksen uudistuminen ja työpaikkaoppimisen tulevaisuus hahmottuvat vähitellen. Uudistuksen suunta puhututti meitä foorumiin osallistujia. Mihin tutkimuksiin tai teoreettisiin näkökohtiin ammatillisessa koulutuksessa tehdyt valinnat perustuvat? Mikä tulevia kehittämissuuntia ohjaa? Mikä on seuraava "ismi"? Kannattaa tarkistaa siis vielä kerran, mitä Ulkoinen linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriön sivustot kertovat ammatillisen koulutuksen muutoksista! Hyödynnäthän myös Ulkoinen linkkiTredun palvelut työpaikkaohjaajille!

Tutkimustietoa arkeen

Työelämä- ja opiskelijalähtöisyyden lisäksi osallistujien keskuudessa korostettiin myös tutkimustiedon tulkitsemista konkreettiseksi arjen osaamiseksi. Kaivattua tutkimustietoa saatiinkin tuoreeltaan, kun Laura Pylväs esitteli hieman Ulkoinen linkkiväitöstutkimustaan . Laura puhui työelämässäkin tärkeistä itsesäätelyvalmiuksista ja yhteissäätelystä. Itseohjautuvuus ja luova tiedon käsittely korostuvat tulevaisuudessa entistä enemmän. Itsesäätelyvalmiudet kehittyvät toisten kanssa toimiessa ja ohjaavat ammatillista kasvua kohti aktiivista osallisuutta, sitoutumista ja vastuunottoa.

Yhdessä eteenpäin työpaikkaoppimisen tiellä

Hyvä ohjaus työpaikkaoppimisessa -tulkintafoorumi on korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyössä kokoama foorumi, jossa pohditaan hyvän työpaikkaoppimisen ilmiötä aina kulloinkin ajankohtaisessa kontekstissa. Tulkintafoorumin kotipesänä toimii Haaga-Helia, ja se järjestetään neljännen kerran keväällä 2019 Turussa.

Aina on tilaa mennä eteenpäin ja kehittää työpaikkaoppimista. Nyt on aika suunnata yhdessä kohti parhaiden työelämävalmiuksien karttumista! Oletko valmis tähän? Valmentaudu ja kehitä, sillä oppisopimuskummi Kari Viinisalon sanoin "ammatillisen koulutuksen momentum on nyt"!


Teksti Anni Ranto

Kuvat Anni Ranto