Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Hipposkylä

Suunnittelualue sijaitsee Itä-Tampereella noin 3 km päässä keskustasta. Asemakaavamuutos koskee Kissanmaan kaupunginosassa Hipposkylänä tunnetun alueen sekä Hippospuistoa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,2 ha.

Alue on kohteena vuoden 2017 asemakaavoitusohjelmassa. Kaavatyön päätavoitteita ovat alueen täydentäminen ja rakennetun kulttuuriympäristön riittävän suojelutason varmistaminen. Uuden asumisen ja palveluiden määräksi on arvioitu alustavasti n. 30 000 k-m².

Asemakaavamuutosta on hakenut Tampereen Vuokra-asunnot Oy. Hakijan tavoitteena on tehostaa kaupunkirakenteessa keskeisesti sijaitsevan alueen käyttöä ja saada aikaan asukasryhmien ja omistuspohjan kannalta monipuolinen asuinalue.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan (numero 8549) 17.8.2020.

Asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotuksen mukaan Hipposkylässä säilytetään seitsemän 1940-luvun kaksikerroksista puutaloa sekä saunarakennus, ja voidaan rakentaa 12 uutta 4 - 6 -kerroksista asuinrakennusta. Asemakaavan mahdollistama kokonaisrakennusoikeus on 41 400 kerrosneliömetriä, josta uudisrakennusoikeutta 36 650 kerrosneliömetriä. Alueen kokonaisrakennusoikeus kasvaa 31 141 kerrosneliömetriä.

Puiset vuokratalot rakennettiin sotien jälkeen

Suunnittelualueella on 14 kaksikerroksista, huonokuntoista puista asuinkerrostaloa sekä tiilirunkoinen entinen saunarakennus. Tampereen kaupunki rakennutti vuokratalot entisen Kosken maantien varrelle vuosina 1947 - 49. Alueella on kulttuurihistoriallista arvoa. Nykyisin alue on Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n (TVA) vuokra-asuntokohde.

Hipposkylän puukerrostalot edustavat sotien jälkeisten Kalevan ja Kissanmaan kaupunginosien vanhinta rakennuskerrostumaa. Alueen alkuperäinen korttelirakenne, ympäristö ja rakennuskanta ovat säilyttäneet hyvin alkuperäisen ilmeensä.