Siirry sisältöön

Ammattitaiteilijoiden stipendit

Ammattitaiteilijoiden stipendit vuodelle 2022 ovat haettavissa 3.-31.1.2022


Vuonna 2022 ammattitaiteilijoiden stipendit kohdennetaan visuaalisten taiteiden (kuvataide, valo-/elokuvataide, rakennustaide/taideteollisuus) sekä lastenkulttuurin alalla toimiville taiteilijoille.


Stipendiä haetaan sähköisellä hakulomakkeella (kts. alta tarkemmat hakuohjeet ja stipendin myöntämisperusteet). Haku päättyy 31.1.2022 klo 15.45.


Ulkoinen linkkiHakulomake

Ulkoinen linkki

Lisätietoja:

tapahtumakoordinaattori Venla Moisala

[email protected]

p. 040 800 4836

Stipendin myöntämisperusteet

Ammattitaiteilijoiden stipendejä voivat hakea ammattitaiteilijoina työskentelevät, Tampereella kirjoilla olevat yksityishenkilöt.

Ammattitaiteilijoiden stipendi voidaan myöntää paikallisella / alueellisella tasolla ansioituneelle taiteilijalle. Työskentelyn taiteen parissa ei edellytetä olevan päätoimista, stipendeillä ei kuitenkaan tueta harrastustoiminnaksi katsottavaa toimintaa. Ammattitaiteilijoiden stipendi on muodoltaan kannustusraha, joka ei edellytä työskentelyä muusta ansiotyöstä vapaana. Myönnetyt stipendit ovat olleet keskimäärin 1.000 - 3.000 euron suuruisia.

Ammattitaiteilijoiden stipendi voidaan suunnata työskentelyyn, näyttelykustannuksiin tai jatkokoulutukseen. Jatkokoulutuksella tarkoitetaan ammattia tukevaa, täydentävää koulutusta, ei kuitenkaan tutkintoon johtavaa koulutusta.

Ammattitaiteilijoiden stipendiä ei myönnetä ryhmille tai yhteisöille, eikä hakijoille, joille Tampereen kaupunki on myöntänyt ammattitaiteililijoiden stipendin kahden (2) edeltävän vuoden aikana. Ammattitaiteilijoiden stipendi voidaan myöntää vain hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä.

Viime vuosien talouden tasapainottamisen takia stipendeihin varattua aiempaa pienempää kokonaissummaa ei voida palauttaa vuoden 2013 tasolle. Tästä syystä stipendien haku kohdennetaan rajatulle joukolle ja jatkossa stipendejä jaetaan vuorovuosina seuraavasti:

- parittomina vuosina stipendien hakumahdollisuus on kirjallisuuden ja esittävien taiteiden (sisältäen näyttämötaiteen, säveltaiteen, tanssitaiteen ja sirkustaiteen) alalla toimiville taiteilijoilla.

- parillisina vuosina stipendien hakumahdollisuus on visuaalisten taiteiden (kuvataide, valo-/elokuvataide, rakennustaide/taideteollisuus) sekä lastenkulttuurin alalla toimivilla taiteilijoilla.

Hakeminen

Stipendi on haettavissa vuosittain tammikuussa. Stipendiä haetaan E-lomakkeella. Nämä tiedot tulee joko kirjata E-lomakkeelle tai toimittaa hakemuksen liitteenä (PDF-muodossa):

  • stipendin käyttösuunnitelma
  • kustannusarvio
  • aikataulu
  • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta

Liitteiden toimitusosoite

Huom! Paperiliitteitä toimitetaan vain, mikäli vastaavia sisältöjä ei voida toimittaa E-lomakkeella. Liitteitä ei voida palauttaa.
Tampereen kaupunki, kirjaamo
puhelin 03 5653 4550
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Päätöksenteko

Vuoden 2021 stipendien osalta päätökset tehdään maalis-huhtikuussa sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa, jonka jälkeen päätöksestä tiedotetaan hakijoille.

Myönnetyt stipendit julkaistaan myöhemmin keväällä stipendienjakotilaisuudessa. Aiempien vuosien päätökset löytyvät sivistys- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjoista (Huom! sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta vuoteen 2017 saakka).

Lisätietoja

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 355 8745

Muu materiaali