Siirry sisältöön

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi vammaisjärjestöjen ja neljä kaupungin edustajaa. Heillä kaikilla on kokemusta ja asiantuntemusta vammaisuuteen ja vammaisen ihmisen arkipäivään liittyvissä asioissa. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varahenkilö. Neuvosto valitsee varsinaisista jäsenistään varapuheenjohtajan.

Vammaisneuvosto on Tampereen kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajat.

Vammaisneuvosto

  • vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita
  • seuraa erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä
  • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille
  • vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen

Esteettömyystyöryhmä

Vammaisneuvosto on oikeutettu nimeämään 8-jäsenisen esteettömyystyöryhmän, johon kuuluu myös Oriveden edustaja ja vanhusneuvoston nimeämä jäsen.

Esteettömyystyöryhmä antaa esteettömyyslausuntoja merkittävistä kaavoitus- ja rakentamiskohteista, järjestää yhteisiä palavereja kaupunkiympäristön suunnittelijoiden kanssa ja tekee esteettömyyskatselmuksia.

Ota yhteyttä

Vammaisneuvostoon saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vammaisneuvosto(at)tampere.fi. Voit myös ottaa yhteyttä esittelijäsihteeri Annamari Tuomiseen.

Esteettömyyslausunnoissa ja -katselmuksissa voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuomiseen.


Vammaisneuvoston kokoonpano

Vammaisneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä kaudella 27.9.2021 - 31.5.2023 ovat:

Puheenjohtaja
Esko Jantunen, sähköposti: [email protected]
henkilöjohtainen varajäsen Jani Heikkola

Vammaisjärjestöjen nimeämät jäsenet

Milla Ilonen
varajäsen Tiia Lagerstam

Sirpa Virtanen
varajäsen Helvi Hellsten

Milla Lindh
varajäsen Risto Niemelä

Katja Metsävainio
varajäsen Elsa Koskinen

Rita Järvinen
varajäsen Irmeli Wilenius

Riitta Virenius
varajäsen Maire Telenius

Oriveden kaupungin nimeämä jäsen

Kari Rannanautio
varajäsen Ulla Korolainen

Muut jäsenet

Tarja Mesiä
varajäsen Pirkko Laakso

Johanna Santaniemi
varajäsen Risto Masonen

Riku Seppälä
varäjäsen Brigita Krasniqi

Taisto Ahjoharju
varajäsen Sirpa Tuppurainen

Esittelijäsihteeri
Yhdenvertaisuuskoordinaattori
Annamari Tuominen
puhelin +358408016188
sähköposti [email protected]

Facebook-logo.

Kokoukset vuonna 2022

Vammaisneuvosto: 18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5. ja 14.6.2022.

Esteettömyystyöryhmä: 13.1., 10.2., 10.3., 12.4., Apuvälinemessuilla (11.-13.5.) ja 9.6.2022.

Syyskauden kokouspäivät ilmoitetaan myöhemmin.


Aineistot

Pöytäkirjat

Vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Esityslista- ja pöytäkirjahausta Toimielimet-listalta:

Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2021 - 2023

Vammaisneuvostotyön pohjana

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/vammaisneuvosto