Siirry sisältöön

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi vammaisjärjestöjen ja neljä kaupungin edustajaa. Heillä kaikilla on kokemusta ja asiantuntemusta vammaisuuteen ja vammaisen ihmisen arkipäivään liittyvissä asioissa. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varahenkilö. Neuvosto valitsee varsinaisista jäsenistään varapuheenjohtajan.

Vammaisneuvosto on Tampereen kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajat.

Vammaisneuvosto

  • vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita.
  • seuraa erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä.
  • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.
  • vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.

Kokoonpano 1.6.2019 -

Puheenjohtaja
Esko Jantunen
henkilökohtainen varajäsen Markku Runtti

Varapuheenjohtaja
Kari Lähteenmäki
varajäsen Irmeli Wilenius

Vammaisjärjestöjen nimeämät jäsenet
Sirpa Virtanen
varajäsen Maritta Mäkelä

Christina Brandt
varajäsen Rita Järvinen

Ilkka Hirvi
varajäsen Riitta Virenius

Milla Ilonen
varajäsen Maire Telenius

Katja Metsävainio
varajäsen Timo Peltomäki

Oriveden kaupungin nimeämä jäsen
Kari Rannanautio
varajäsen Ulla Korolainen

Muut jäsenet
Tarja Mesiä
varajäsen Mirja Peltonen

Elsa Koskinen
varajäsen Anneli Kivistö

Liisa Ahola
varajäsen Juho Puusniekka

Janna Maula
varajäsen Taru Kaario

Esittelijäsihteeri
Yhdenvertaisuuskoordinaattori
Eveliina Kiema-Majanen
puhelin 040 801 6188

Facebook-logo.

Kokoukset vuonna 2021

Vammaisneuvosto: 19.1.,16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6., 17.8., 21.9., 19.10., 16.11. ja 21.12.2021
Esteettömyystyöryhmä: 14.1., 11.2., 11.3., 15.4., 6.5., 10.6., 12.8., 16.9., 14.10., 11.11. ja 16.12.2021

Aineistot

Pöytäkirjat

Vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Esityslista- ja pöytäkirjahausta Toimielimet-listalta:

Vammaispoliittinen ohjelma

Muut materiaalit

Liikennepalvelulain vaikutuksesta vammaispalvelujen kuljetuspalveluihin järjestetyn infotilaisuuden 19.6.2018 esitykset:


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/vammaisneuvosto