Siirry sisältöön

Tampere panostaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin

Julkaistu 31.5.2021 16.08

Tampereen kaupunki panostaa lisätalousarviossa merkittävästi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon parantamiseen sekä hoitojonojen purkamiseen.

Kaupunginhallitus päätti 31.5.2021 ehdottaa kaupunginvaltuustolle lisäresursseja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon vuodelle 2021 yhteensä 0,8 miljoonaa euroa ja ensi vuodelle 1,2 miljoonaa euroa.

Jos valtuusto hyväksyy esityksen, se tarkoittaa 28 uuden työntekijän palkkaamista kaupungin palveluihin ja kahdeksan työntekijän lisäystä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamiin lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluihin. Kiireellisen hoidon tarpeen kasvun vuoksi nuorisopsykiatrialle ehdotetaan kuusipaikkaisen akuuttiosaston perustamista.

Kaupungin palveluissa henkilöstöä lisättäisiin perheneuvolaan, nuorisovastaanotolle, kouluterveydenhuoltoon, opiskeluterveydenhuoltoon, ylä- ja alakouluihin, toisella asteelle sekä opiskelijahuoltoon. Lisäksi oikea-aikaisen hoidon varmistamiseksi otetaan käyttöön uusi palveluseteli nuorten psykoterapiaan sekä laajennetaan palvelusetelin käyttöä perheneuvolassa.

Talousarviomuutokset ennakoivat talousarvion mukaista alijäämäistä tilikauden tulosta

Valtuustolle esitettävien talousarviomuutosten muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on alijäämäinen 16,6 miljoonaa euroa ja investointien rahavirta on negatiivinen lähes 212 miljoonaa euroa. Muutosesitykset heikentävät toimintakatetta 2,6 miljoonalla eurolla ja tilikauden tulosta 3,6 miljoonalla eurolla. Investointien rahavirta paranee 8,7 miljoonaa eurolla.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle lähes miljoonan euron (970 000) lisärahoitusta elinvoima- ja osaamislautakunnalle. Lisärahoitusta tarvitaan oppivelvollisuusiän laajentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, oppilashuoltoon ja av-alan tuotantokustannuksiin. Myös lautakunnan Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelmalle esitetään 550 000 euron lisäystä varattavaksi kulttuuripääkaupunkihankkeen valmisteluihin ja perustettavan säätiön pääomittamiseen.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioon kaupunginhallitus esittää lisättäväksi 0,6 miljoonaa euroa asemakaavoituksen kaavahankkeiden edellyttämien selvitysten toteuttamiseen. Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle esitetään 0,246 miljoonaa euroa oppivelvollisuusiän laajentamisen ja oppilashuollon kustannuksiin.

Konsernihallinnon suurtapahtumista esitetään siirrettäväksi 0,3 miljoonaa euroa elinvoima- ja osaamislautakunnalle av-alan tuotantokustannuksiin. Muita rahoitustuottoja esitetään laskettavaksi 1,0 miljoonalla eurolla pienentyneiden osinkotulojen vuoksi.

Talonrakennushankkeiden nettoinvestointeja kaupunginhallitus esittää pienennettäväksi yhteensä 7,2 miljoonalla eurolla hankkeiden viivästymisen vuoksi. Muutosesitys sisältää muun muassa tiettyjen hankekohtaisten määrärahojen muuttamisen toteutussuunnitelman mukaisiksi. Nämä muutosesitykset koskevat Etelä-Hervannan koulua, Sammon koulun laajennusta ja päiväkotia, Hyhkyn koulun perusparannusta sekä Kaupin urheilupuistoa hiihto- ja pesäpallostadionin sekä jalkapallon olosuhteiden osalta.

Tampereen Kaupunkiliikenteen investointeja kaupunginhallitus esittää vähennettäväksi 2,0 miljoonaa euroa, sillä liikelaitos ei ole tekemässä linja-autokaluston uushankintoja tänä vuonna.

Pitkäaikaisten lainojen nostoa esitetään pienennettäväksi 60 miljoonalla eurolla, sillä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen hyvän kertymän vuoksi lainamäärää tarvitaan arvioitua vähemmän.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviomuutoksista kokouksessaan 14.6.2021.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]