Siirry sisältöön

Ikäihmisten palveluiden myöntämisen perusteet päivitetään

Julkaistu 11.2.2021 19.27

Tampereella on käynnissä RAI-yhteistyöhanke 2020 - 2021, johon osallistuvat kaikki Pirkanmaan kunnat. RAI-toimintakykyarviointia käytetään kaikissa ikäihmisten palveluissa. Sen avulla selvitetään asiakkaiden palvelutarpeet ja kohdennetaan palvelut oikein ja tarpeenmukaisesti.

Tamperelaisille ikäihmisille myönnetään heidän toimintakykyään vastaavat hoidon, hoivan- ja kuntoutumisen palvelut soveltamalla Pirkanmaan kuntien yhteisesti laatimia myöntämisperusteita.

Uudet kotihoidon ja asumispalveluiden myöntämisen perusteet sisältävät tietoa kotihoidon ja asumispalveluiden tarkoituksesta, sanallista selitystä asiakkaan edellytyksistä näiden palveluiden myöntämiselle ja RAI-mittarien antamaa tarkempaa rajausta. RAI-mittareista huomioidaan Maple eli palvelutarveluokka, ADLH eli arkisuoriutuminen perustoiminnoissa, IADLCH eli arkisuoriutuminen välinetoiminnoissa sekä CPS eli kognitiomittari.

Uudet kotihoidon myöntämisen perusteet tulevat asiakasohjaajien työkaluksi, kun he palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä myöntävät palveluja tai ohjaavat asiakasta muiden palvelujen piiriin. Uusia kotihoidon myöntämisen perusteita voidaan hyödyntää myös palvelujen jatkamista tai päättämistä arvioitaessa.

Asumispalveluiden myöntämisen perusteet on laadittu sekä palveluasumiseen (ei ympärivuorokautinen hoiva) että tehostettuun palveluasumiseen (ympärivuorokautinen hoiva). Uudet asumispalveluiden myöntämisen perusteet tulevat moniammatillisten työryhmien työkaluksi ja avuksi viranhaltijoille, jotka tekevät asumispalvelupäätökset työryhmien esityksestä.

Päivitetyt palveluiden myöntämisen perusteet otetaan käyttöön 1.4.2021 alkaen koko Pirkanmaalla. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 11.2.2021 äänestyksen jälkeen Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen osalta kotihoidon ja ikäihmisten asumispalvelujen myöntämisen perusteista. Muut Pirkanmaan kunnat päättävät tammi-maaliskuun aikana uusista myöntämisperusteista omien lautakuntien aikataulujen mukaisesti.


Lisätietoja

Asiakasohjauspäällikkö
Kaisa Taimi
puhelin 040 801 2746
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Riitta Sernola