Siirry sisältöön

Ilmastobudjetti tuo ilmastotoimenpiteet esiin Tampereen talousarviossa

Julkaistu 16.12.2020 10.41

Ilmastobudjetti on toista kertaa osana kaupungin talousarviota. Laajennettu ilmastobudjetti sisältää päästöbudjetin lisäksi myös ilmastotoimien taloussuunnitelman.

Kaksi ihmistä kävelee lumisella Hämeenkadulla jouluvalojen alla.
 

Ilmastobudjetti on toista kertaa mukana Tampereen kaupungin talousarviossa. Ensimmäinen ilmastobudjetti sisälsi Tampereen hiilineutraaliustavoitetta mukailevan kaupunkitasoisen päästöjen enimmäismäärän eli päästöbudjetin vuoteen 2030 saakka.

Nyt ilmastobudjettia on täydennetty ilmastotoimien taloussuunnitelmalla. Siihen on eritelty kaupunkiorganisaation tavanomaisesta budjetista käyttötalouden ja investointien osalta ne erät, jotka on suunnattu ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen tai kestävän liikkumisen edistämiseen. Suunnitelma on tehty nelivuotiselle taloussuunnitelmakaudelle 2021–2024.

Peruskaupungin budjetissa ilmastotoimien käyttötalousmenot ovat vajaa 5 miljoonaa euroa ja investoinnit noin 11 miljoonaa euroa. Se on noin 4 prosenttia koko investointibudjetista.

– On hyvä muistaa, että ilmastobudjetti ei suoraan lisää ilmastotoimiin käytettävää rahaa, mutta se havainnollistaa, kuinka paljon toimia kaupunki tekee ilmastotavoitteensa eteen, sanoo kestävän kehityksen yksikön suunnittelija Emmi Nieminen ja jatkaa:

– Se voi kuitenkin lisätä ilmastotoimien painoarvoa taloussuunnittelussa, mikä parhaimmillaan mahdollistaa niukkojen taloudellisten resurssien kohdentamisesta enenevissä määrin kestäviin ratkaisuihin.

Ilmastobudjetin avulla seurataan hiilineutraaliustavoitteen etenemistä ja ilmastotoimien riittävyyttä, ja se yhdistää kaupungin ilmastotyön kaupungin talousarvioon ja tilinpäätökseen. Samalla se tuottaa tietoa ilmastotoimista päätöksentekoon ja lisää läpinäkyvyyttä kuntalaisille.

Päästöjen ja kustannusten toteumaa tullaan seuraamaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Nykyisessä päästöbudjetissa pysymiseksi tarvittaisiin nopeasti jopa 20 prosentin laskua liikenteen ja öljylämmityksen päästöissä sekä 10 prosentin laskua kaukolämmön päästöissä.

Päästöbudjetti esittää päästökatot kaupungin eri sektoreille

Päästöbudjetti esittää tulevalle vuodelle 2021 hiilineutraaliustavoitteen mukaisen päästökaton eri sektoreille. Mukana on myös vuosien 2025 ja 2030 suuntaa-antavat budjetit. Lisäksi päästöbudjetissa arvioidaan viimeaikaisen kehityksen perusteella tulevien vuosien päästöbudjetissa pysymistä.

Ilmastopäästöt ovat parhaiten hiilineutraaliustavoitteen mukaisella polulla sähkön kulutuksessa sekä teollisuudessa ja työkoneissa. Liikenteen päästöt eivät sen sijaan ole laskeneet viimeisen viiden vuoden aikana. Uusin tieto liikenteen päästöistä on vuodelta 2019. Siihen verrattuna vuoden 2020 budjetti on yli 20 prosenttia pienempi.

Kaukolämmön päästökehitys on jäänyt jälkeen Naistenlahti 3 -voimalaitosinvestoinnin viivästymisen vuoksi. Päästöjen pitäisi budjetin mukaan olla vuonna 2021 jopa 10 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019. Tilanteen pitäisi korjaantua voimalaitoksen valmistuessa vuoden 2022 lopussa.

Lisäksi Sähkölaitos selvittää, miten Tampereen kaukolämmön tuotannossa voitaisiin siirtyä polttoon perustumattomiin ja hiilinegatiivisiin ratkaisuihin.

Myös erillislämmityksen päästöt ovat laskeneet hitaasti. Tälläkin sektorilla ero vuoden 2019 toteuman ja 2021 budjetin välillä on lähes 20 prosenttia, mutta valtion tarjoama energiatuki sekä kaupungin tarjoama neuvonta tuovat asiaan apua lähivuosina.

– Jotta tavoitteeseen päästään, on kestävän liikkumisen oltava houkuttelevaa ja ajoneuvojen käyttövoimat vaihdettava vähäpäästöisiin nopeasti. Lisäksi kaukolämmön tuotantoon ja kulutuksen vähentämiseen tarvitaan uusia ratkaisuja sekä öljylämmityksen korvaamiseen vauhtia, sanoo Tampereen kaupungin energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppänen.

Taloussuunnitelma havainnollistaa kaupungin ilmastotoimia

Ilmastobudjetti sisältää käyttötalouden osalta peruskaupungin ja investointien osalta koko kaupunkikonsernin tytäryhteisöineen. Peruskaupungin käyttötalousmenot ovat vuoden 2021 talousarviossa vajaa 5 miljoona euroa ja investoinnit noin 11 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonserniin kuuluva Tilapalvelut Oy toteuttaa suuren osan kaupunkiorganisaation rakennuskannan investoinneista, joista vuonna 2021 energiasaneerauksen kannalta merkittävimpiä ovat Pyynikin uimahallin lämpöpumput, Hervannan kalliosuojan valaistusmuutos sekä Sorilan päiväkodin vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä.

Tytäryhtiöiden osalta investoinnit ovat vuonna 2021 yli 100 miljoonaa euroa, josta merkittävä osa koostuu Sähkölaitoksen Naistenlahti 3 -voimalaitoksesta sekä raitiotien vaunukalustosta ja raitiotiejärjestelmästä.

Ilmastobudjetin avulla hiilineutraaliustavoite, Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta ja siinä olevat toimenpiteet linkittyvät talousarvioon ja tilinpäätökseen.

Tampere on ottanut mallia muun muassa Oslosta, jossa maailmanlaajuista kiinnostusta herättänyt ilmastobudjetti on tehty jo useamman vuoden ajan. Tampereen esimerkin myötä myös useat muut Suomen kaupungit ovat kiinnostuneita ilmastobudjetoinnista.

Ilmastobudjetti löytyy kaupunginvaltuuston hyväksymästä talousarviosta 2021 sivuilta 47-48.


Lisätietoja

Taloussuunnitelma
Suunnittelija
Emmi Nieminen
puhelin 044 423 5136
sähköposti [email protected]

Päästöbudjetti
Energia- ja ilmastoasiantuntija
Elina Seppänen
puhelin 040 800 7253
sähköposti [email protected]


Teksti Miika Peltola

Kuvat Laura Vanzo / Visit Tampere