Siirry sisältöön

Hippostalon muutoskaava asumiseen hyväksyttiin nähtäville

Julkaistu 23.6.2020 19.51

Kalevan itäosassa sijaitsevan Hippostalon alueen muutos virastokäytöstä asumiseen eteni, kun Tampereen yhdyskuntalautakunta 23.6.2020 hyväksyi asemakaavan muutoksen asetettavaksi nähtäville. Kaavamuutos etenee sen jälkeen kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

 

Hippostalon käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa vanhan valtion virastotalon purkua ja kerrostalojen rakentamista sen tilalle. Valtaosa rakennetaan opiskelija-asunnoiksi, mutta lisäksi tontille rakennetaan asuntoja myös muille kuin opiskelijoille, liiketilaa, toimistotilaa ja noin 120 lapsen päiväkoti.

Muutos tehdään kiinteistön omistavan TOAS:n aloitteesta. Täydennysrakentaminen hyvälle paikalle palvelujen ääreen tukee kaupungin kasvuun liittyviä tavoitteita. Raitiotiepysäkki sijoittuu aivan Hippostalon viereen Teiskontielle.

Tontille tulee rakennusoikeutta noin 37 000 kerrosneliömetriä, josta asumista noin 26 000 kerrosneliömetriä. Liike-, toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtilaa tulee noin 4 700 kerrosneliömetriä, asumiseen liittyviä yhteistiloja noin 2 400 kerrosneliömetriä ja päiväkotitoimintaan noin 1 900 kerrosneliömetriä. Uutta rakennusoikeutta tulee noin 9 000 kerrosneliömetriä.

Sekä autojen että polkupyörien vaatima pysäköintitila järjestetään pääsääntöisesti maan alla. Tämä mahdollistaa laajojen yhtenäiset, suotuisaan ilmansuuntaan suuntautuvat ja melulta suojatut pihat.

Tontti sijaitsee liikenteellisesti vilkkaalla paikalla Teiskontien ja Hervannan valtaväylän välittömässä läheisyydessä, mikä tuo melu- ja ilmalaatuongelmia. Rakennusmassojen sijoittelulla turvataan melulta suojattu piha-alue. Asuntojen avautumista melun suuntaan rajoitetaan kaavassa, samoin asumisen sijoittumista melun ja ilman laadun kannalta haastavimpiin paikkoihin.

Tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ratkaisu, joka ottaa huomioon sijainnin kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla sekä Kalevan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön välittömässä läheisyydessä.

Kaavaehdotus oli nähtävillä viime vuoden lopulla. Kaavaehdotusta on tarkennettu tulleen palautteen myötä tarkentamalla kaavamääräyksiä ja rakennustapaohjetta. Lisäksi tutkittiin myös vaihtoehtoa, jossa nykyinen virastotalo säilyisi osana uutta rakennetta, ja selvitettiin sen vaikutukset.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908


Teksti Anna-Leea Hyry