Siirry sisältöön

Vilkkaiden katujen suojateiden turvallisuutta parannetaan

Julkaistu 11.9.2019 9.48

Tampereen kaupunki selvitti liikennevalottomien suojateiden turvallisuutta vilkasliikenteisillä kaduilla, joilla liikennemäärä ylittää 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Selvityksessä käytiin läpi 175 valo-ohjaamatonta suojatietä pää- ja kokoojakaduilla ja arvioitiin niiden onnettomuusriskejä ja parantamistarpeita. Suojateitä parannetaan kiireellisyysjärjestyksessä onnettomuusriskin perusteella pikaisilla toimilla ja pitkän aikavälin laajemmilla muutostöillä.

Turvallisuuden parantamistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi liikennevalot, nopeuden rauhoittaminen, ylitysmatkan lyhentäminen ja alikulun rakentaminen. Toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen vie oman aikansa. Siksi kiireellisimpien kohteiden turvallisuutta pyritään parantamaan pikatoimenpiteillä kuten nopeusnäyttötaululla, nopeusrajoituksen alentamisella ja suojatien havaittavuutta parantavilla toimenpiteillä. Pikatoimenpiteitä tehdään koko ajan. Isommat muutostyöt kuten liikennevalot toteutuvat aikaisintaan ensi vuonna.

Suojatien onnettomuusriskin laskennassa huomioitiin suojatien käyttäjämäärät, tapahtuneet onnettomuudet sekä lähellä sijaitsevat palvelut kuten koulu. Suojatiet pisteytettiin lähtötietojen perusteella. Parannettavia kärkisuojateitä on Messukylänkadulla, Kalevantiellä, Lielahdenkadulla, Enqvistinkadulla, Tesoman valtatiellä, Hatanpään valtatiellä, Lempääläntiellä, Sotilaankadulla, Hepolamminkadulla ja Juvankadulla.

Lisäksi 60 km/h nopeusrajoitusalueella parannettavia suojateitä on Myllypuronkadulla, Sarankulmankadulla, Lempääläntiellä, Sammon valtatiellä ja Kangasalantiellä.

Kuntien suojatiepolitiikasta perustelut suojateille

Kaupunki saa vuosittain useita pyyntöjä uusien suojateiden toteuttamiseksi. Uusia suojateitä toteutetaan harkinnan perusteella. Suojatiellä pitää olla riittävä käyttäjämäärä, ja sijainnin on oltava turvallinen. Tampere on käynnistämässä suojatiepolitiikan laatimisen yhdessä muiden kuntien kanssa. Suojatiepolitiikan keskeinen tavoite on luoda yhteiset määrittelyt ja perustelut suojateiden merkitsemiselle. Kadun voi ylittää tieliikennelain mukaan myös ilman suojatietä: "Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä"(Tieliikennelaki 44§).

Kuusi suojatietä poistetaan

Suojatieselvityksessä tarkasteltiin myös nykyisten valottomien suojateiden tarpeellisuutta pää- ja kokoojakaduilla. Käytöstä poistetaan kuusi suojatietä, jotka sijaitsevat Lielahdenkadulla Peltovainionkadun läheisyydessä, Aitolahdentiellä Olkahisissa, Kangasalantiellä Hankkiossa ja Vehmaisissa, Tesomankadulla Kalkunvuorenkadun läheisyydessä ja Lempääläntiellä Rautaharkossa.. Perusteena on suojatien vähäinen käyttäjämäärä ja vaarallisuus tai usean suojatien lähekkäinen sijainti. Suojatiet poistetaan syksyn aikana.


Lisätietoja

Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen