Siirry sisältöön

Tampereen kantakaupungin yleiskaavatyössä varaudutaan Ruotulan kerrostalovyöhykkeeseen ja selvitetään lähijunaliikenteen kehittämistä

Julkaistu 12.8.2019 16.23

Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa tarkistetaan valtuustokausittain. Yleiskaavatyön aikana tulee ratkaistavaksi keskustan strategisen osayleiskaava-alueen uudistamisen tarve kantakaupungin yleiskaavatyön yhteydessä. Yleiskaavaluonnos asetetaan myöhemmin nähtäville yhdyskuntalautakunnan päätöksellä. Kaupunginhallitus käsitteli kantakaupungin yleiskaavaa kehittämiskokouksessaan 12.8.2019.

Yleiskaavatyötä varten on selvitetty maankäytön edellytyksiä Tampereen kantakaupungin lähijuna-asemien ympäristöissä. Selvitystyössä tutkittiin kuuden uuden lähijuna-aseman maankäyttömahdollisuuksia. Kaupunginhallitus linjasi kehittämiskokouksessaan, että lähijunaliikenteen kehittämisestä ja siihen liittyvistä seisakkeista sekä niiden sijoittamisesta tehdään vielä tarkempi selvitys osana seudullista joukkoliikennejärjestelmää.

Ruotulassa on selvitetty vaihtoehtoja golfkentän tulevaisuuteen liittyen. Nykyisen kentän siirtämiselle pois alueelta ei ole nähty syntyvän riittäviä edellytyksiä. Yleiskaavatyön hyvänä lähtökohtana voi näin ollen pitää ratkaisua, jossa raitiotie linjataan Ruotulan kohdalla Teiskontien varteen ja sen yhteyteen osoitetaan tehokkaan kerrostalorakentamisen vyöhyke.

Tampereen raitiotien seudullinen suunnittelu on alkuvaiheessa. Suunnittelussa tulee ratkaistavaksi Tampereen TAYS:n haaran jatkaminen Kangasalan Lamminrahkaan. Yleissuunnitelma on valmis 2020 loppuun mennessä.

Golf-kenttää uudistetaan nykyisellä sijainnilla ja tarvittava kentän laajentaminen suunnitellaan siten, että luonnon arvokokonaisuus säilyy mahdollisimman yhtenäisenä. Hyvällä ja ympäristövaikutukset huomioivalla suunnittelulla ja olisi löydettävissä ratkaisuja, joissa rakentamisen alueita voisi laajentaa jopa kokonaan uuden golf-kentän tarvitseman alueen verran.

Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluhankkeessa alueelle etsittiin asukkaiden yhteistä kokonaiskuvaa alueen kehittämisestä, samalla kokeiltiin uudenlaista kansalaisten ja organisaatioiden aktivoimisen tapaa. Prosessin aikana saatu kuntalaisten melko yhtenevä näkemys alueen kehittämisestä puoltaa ratkaisua, jossa rakentamisen alueita ei laajenneta nykyisestä merkittävästi.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry, Anna-Maria Maunu