Siirry sisältöön

Asunto- ja kiinteistölautakunta esittää Pispalan koulun perusparannuksen myöhentämistä

Julkaistu 15.5.2019 20.28

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta käsitteli omalta osaltaan 15.5.2019 Pispalan koulun perusparannushankkeen toteutussuunnitelmaa ja toteutussopimusta sekä hankekohtaisen määrärahan korottamista 2,5 miljoonalla eurolla. Lautakunta äänesti ja päätyi pohjaesityksestä poiketen esittämään Pispalan koulun perusparannuksen aloituksen myöhentämistä.

Äänin 5-7 asunto- ja kiinteistölautakunta esittää Pispalan koulun perusparannuksen toteuttamista siten, että työ aloitetaan heti kevätlukukauden 2020 päättyessä. Tällöin hanke olisi mukana vuoden 2020 talousarviossa. Lautakunta esittää myös Amurin koulun tilojen muokkausta niin, että tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja tiloja voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisesti yhtenä väistötilana. Lisäpontena lautakunta totesi yksimielisesti, että Pyynikintie 2:ssa sijaitsevan rakennuksen perusparannuksen ripeälle valmistelulle ja toteutukselle on iso tarve.

Pohjaesityksen mukaan Pispalan koulun rakennustyöt olisi ollut tarkoitus aloittaa elokuussa 2019 ja rakennus olisi otettu käyttöön tammikuun alussa 2021. Huhtikuussa päättyneen tarjouskilpailun perusteella Pispalan koulun hankesuunnittelun kustannusarvio 7,5 miljoonaa euroa ylittyy 2,5 miljoonalla eurolla. Jotta perusparannus voitaisiin toteuttaa suunnitellulla tavalla, tulee hankkeelle kaupungin talousarviossa osoitettua 7,5 miljoonan euron hankekohtaista määräraha nostaa 10 miljoonaan euroon. Perusparannukseen kohdistuvan määrärahan lisäys on mahdollista hoitaa vuoden 2020 talousarviossa rakennushankkeiden sisäisinä järjestelyinä, jolloin talousarviovuoden 2019 nettoinvestointimenot eivät ylity.

Pispalan koulun kunto edellyttää perusparannusta, jossa tilat uudistetaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä. Ensimmäinen koulutalo on rakennettu vuonna 1915, laajennusosat vuosina 1922 ja 1943. Edellisen kerran koulu on peruskorjattu vuonna 1984.

Pispalan koulun perusparannuksen jälkeen koulussa on noin 260 oppilaspaikkaa ja 40 esiopetuspaikkaa, joten oppilasmäärä ei lisäänny. Henkilökuntaa on noin 28 työntekijää opetus- ja hallintotehtävissä. Lisäksi rakennuksessa peruskorjataan keittiötilat Pirkanmaan Voimia Oy:lle, jonka palveluksessa on kolme työntekijää. Rakennuksessa on huoneistoalaa yhteensä 3 192 neliömetriä ja bruttoalaa yhteensä 4 143 neliötä.

Asiakokonaisuutta käsitellään 23.5.2019 sivistys- ja kulttuurilautakunnassa.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin +358400205044


Teksti Raija Lindell