Siirry sisältöön

Tampere tutkasi veto- ja pitovoimaseminaarissa askelmerkkejä tulevaisuuteen

Julkaistu 29.4.2019 13.35

Tampereen kasvua ja tulevaisuuden kaupungin pito- ja vetovoimaan vaikuttavia eri tekijöitä tarkasteltiin perjantaina 26.4.2019 Tampere kasvaa -seminaarissa. Kaupunginvaltuusto, virkamiesjohto ja sidosryhmät syventyivät pohtimaan kaupungin tulevaisuuden haasteita monipuolisten alustusten pohjalta. Pormestari Lauri Lyly peräänkuulutti yhteistyötä tavoitteiden ja askelmerkkien luomisessa siihen, mihin suuntaan Tamperetta tulisi kehittää.

– Kaikki tulevaisuuden muutokset eivät välttämättä ole positiivisia. Onko Tampere vetovoimainen myös tulevaisuudessa? Meidän on tärkeätä ymmärtää, mistä tekijöistä kaupungin houkuttelevuus muodostuu ja millä tekijöillä Tampere on haluttu myös tulevaisuudessa niin, että täällä on hyvä rakentaa elämänsä: olla ja elää. Pito- ja vetovoima ovat ydinasioita, jotka meidän on ratkaistava, pormestari Lauri Lyly painotti.

Aluekehittämisen asiantuntija, VTT Timo Aro MDI Oy:stä viritti keskustelua siitä, mikä tekee alueesta kiinnostavan, houkuttelevan tai vetovoimaisen ulkopuolisen silmin ja mitkä seikat saavat alueella jo olevan viihtymään ja jäämään. Vetovoimaa voi tarkastella muutto-, sijainti-, paikka- ja kiertovetovoimien teemojen kautta. Muun muassa paikan kiinnostavuus, puoleensavetävyys, tapahtumat, elämykset, sujuvat liikenneyhteydet, kyky houkutella paluumuuttajia vaikuttavat vetovoimaan.

Alueen pitovoimaan sisältyvät muun muassa teemat siitä, kuinka tyytyväisiä ollaan palveluihin, arjen sujuvuuteen, omaan elinympäristöönsä ja valintoihinsa. Myös paikan ilmapiiri, imago ja identiteetti, sitouttavat. Aro totesi, että jos alueen pitovoima tökkii, niin kohta tökkii myös vetovoima.

– Voittopuolisesti Tampereen mainekuva on hyvin positiivinen ja se on hyvä perusta, mutta itsestäänselvyytenä menestystä ei saa pitää. Miten hymytyttö ja -poika -maine säilytetään?

Tampere pelintekijänä

Timo Aro listasi neljä isoa kokonaisuutta, joihin Tampereen pitisi tulevaisuustyössään panostaa: 1) suunnitelmallinen veto- ja pitovoiman palastelu ja tarkastelu 2)Tampereen kansanvälinen kiinnostavuus ja houkuttelevuus, 3) Tampereen ja Helsingin välisen liikkuvuuden edistäminen kaikin käytettävissä olevin keinoin ja 4) Tampereen pelintekijän rooli ylialueellisena ja kansallisena tekijänä.

Aro muistutti, että Tampereen rooli on jo muuttunut. Se on avauksien ja viettelevien siirtojen tekijä, laajan vaikutusalueen pelintekijä, edunajaja sekä puolestapuhuja. Vastuukin ulottuu laajalle vaikutusalueelle yli kaupungin rajojen. Tampereen tunnin vyöhykkeellä asuu yhteensä noin 547 000 asukasta ja kahden tunnin vyöhykkeellä noin 3,2 miljoonaa asukasta.

Tampereen muuttotaseessa maan sisäisellä muuttoliikkeellä on erittäin suuri merkitys. 2010-luvun muuttovoitosta 73 prosenttia on tullut muualta Suomesta ja vain 27 prosenttia ulkomailta. Tampere on kasvanut viime vuodet yli 3000 uudella asukkaalla vuosittain, mutta samanlaiseen kasvuun ei voida Aron mukaan tuudittautua. Syntyvyys on koko Suomessa selvästi alentunut ja haasteita tuo muuttoalttiiden ikäluokkien merkittävä oheneminen eli potentiaalisten maan sisällä muuttavien nuorten ja nuorten aikuisten väheneminen 2030-luvulla.

Kasvuapua maahanmuutosta?

– Suomen eri alueiden keskeinen kilpailu ikäluokista kasvaa. Liikkumavaraa tilanteeseen tulee, jos Tampereella on pito- ja vetovoimaa: lähtömuutot vähenisivät pääkaupunkiseudulle ja kehysalueelle, syntyvyys kääntyisi kasvuun ja maahanmuuttajien määrä kasvaisi merkittävästi, Aro sanoi.

Tampere on saanut muuttovoittoa maahanmuutosta koko 2000-luvun ajan muiden suomalaisten kuntien tavoin. Tampereen nettomaahanmuutto oli yhteensä noin 9500 henkilöä vuosina 2000–2018 eli keskimäärin noin 500 henkilöä vuodessa. Mutta esimerkiksi vuosina 2010–2018 Helsinki sai määrällisesti viisi kertaa sekä Espoo ja Vantaa 2,5 kertaa enemmän muuttovoittoa maahanmuutosta kuin Tampere. Aron mukaan paljon on tehtävää, jotta Tampereen strategian tavoite olla kansainvälisesti houkutteleva osaamisen kaupunki toteutuisi.

Tampereen veto- ja pitovoimatekijöitä tarkasteltiin Timo Aron alustuksen jälkeen kansainvälisten osaajien houkuttelun, lapsiperheiden asumisen, valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden ja kulttuurin muutosvoimien näkökulmista kerätyn datan kautta. Näkemyksiä työstettiin iltapäivällä tulevaisuuspajoissa, joissa keskusteltiin alustusten teemoista ja luotiin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kaupungin tulevaisuuden veto- ja pitovoiman ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Seminaarin alustukset ja muu materiaali ovat hyödynnettävissä kaupungin verkkosivuilta. Seminaarista tehtiin myös videotaltiointi.

Linkit seminaariesityksiin ja oheismateriaaliin sekä videotallenteeseen

Timo Aro veto- ja pitovoimaseminaarissa 26.4.2019.
Aluekehittämisen asiantuntija, VTT Timo Aro alusti Tampere kasvaa - veto- ja pitovoimaseminaarissa.
Veto- ja pitovoimaseminaarin yleisöä Tampere-talon Maestro-auditoriossa.
Tampereen vetovoimaisuutta tarkasteltiin usean teeman kautta, kuten muun muassa kansainvälisten osaajien houkuttelun, lapsiperheiden asumisen ja valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden näkökulmasta.

Lisätietoja

Strategiapäällikkö
Nina Mustikkamäki
puhelin 040 138 9234
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell

Kuvat Veli-Matti Lahdenniemi