Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin tammi-elokuun tulos oli 6,6 miljoonaa euroa alijäämäinen

Julkaistu 9.10.2017 16.39

Tampereen kaupunginhallitus sai tiedoksi talouskatsauksen tammi-elokuulta. Edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 20,3 milj. euroa alijäämäinen. Satunnaisiin eriin kirjattiin 27,1 milj. euron myyntivoitto voimalaitosten, sähköasemien ja pumppaamoiden rakennusteknisten osien myynnistä Tampereen Sähkölaitokselle. Ilman satunnaisia eriä tammi-elokuun tulos oli 33,7 milj. euroa alijäämäinen, mikä oli 12,8 milj. euroa vertailujaksoa heikompi. Koko vuoden tulosennuste päätyy 24,0 milj. euroa alijäämäiseksi, joka on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

Nettomenojen arvioidaan vähenevän edellisestä vuodesta 0,6 prosenttia. Luku ei ole vertailukelpoinen toimeentulotuen siirron Kelaan ja kilpailukykysopimuksen vaikutusten vuoksi. Vertailukelpoinen nettomenojen kasvuennuste on 2,4 prosenttia. Verotulot ovat kasvamassa 2,0 prosenttia ja valtionosuudet ovat vähenemässä viime vuodesta 10,1 prosenttia rajujen valtionosuusleikkausten vuoksi. Verorahoitus on kokonaisuudessaan jäämässä 1,2 prosenttia vuotta 2016 pienemmäksi. Vuosikatteeksi on muodostumassa 79,8 milj. euroa, joka kattaa poistoista 73 prosenttia.

Valtuuston hyväksymä muutettu talousarvio on kaupungin tasolla toteumassa hyvin muutetun talousarvion mukaisena, mutta eräitä merkittäviä menojen ylityksiä on kertymässä. Toisaalta myös verotuloja on kertymässä talousarviota enemmän. Menojen ylitykset kohdistuvat lähinnä sosiaali- ja terveyslautakuntaan, jonka toimintakatteen tilinpäätösennuste on 37,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Palveluryhmät ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi, mutta talousarvion ylityksiä on yksiköiden toimenpiteillä erittäin vaikea välttää talousarviovuoden aikana.

Verotuloja on kertymässä 27,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän, mutta vain 17,9 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kunnallisveroja on kertymässä 11,2 milj. euroa, yhteisöveroja 14,0 milj. euroa ja kiinteistöveroja 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän.

Nettoinvestointien ennuste on 224 milj. euroa, mikä alittaa 18,3 milj. eurolla vuosisuunnitelman.

Kaupungin lainamäärän ennustetaan tilikaudella 2017 kasvavan 85 milj. eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä nousee 2482 euroon.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti katsaukseen Ilkka Sasin (kok) esittämän ponnen, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalveluilta edellytetään toimenpideohjelmaa siitä, miten talousarviossa pysytään.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]