Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: Pinninkadun alikulkusillan rakennustyö

Julkaistu 27.11.2019 0.02

Nähtävilläoloaika: 27.11.2019 - 30.12.2019 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Kreate Oy:n tekemä ilmoitus koskee Pinninkadun alikulkusillan rakentamista 16.12.2019 - 30.8.2020

Päätös annetaan 29.11.2019. Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 30.12.2019. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Kuulutus pidetään nähtävänä 27.11.–30.12.2019 Tampereen kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Aleksis Kiven katu 14-16 C. Päätös on nähtävänä valitusaikana palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2B ja ja tämän julkaisun liitteenä.

Tampereella 26.11.2019

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto