Siirry sisältöön

Kuinka Tampereella on ratkottu nuorten asumisen pulmia?

Julkaistu 19.12.2019 11.04
Mistä Tampereella löytää halpoja vuokrakämppiä? Pitäisi muuttaa töiden perässä Tampereelle, mutten ole löytänyt sieltä vuokra-asuntoa. Haluaisin itsenäistyä, miten toimin? En saa asuntoa, koska minulla on luottotiedoissa merkintä. Kämppiksen kanssa on mennyt sukset ristiin ja nyt en pysty enää asumaan kodissani. Haluan hoitaa vuokriin liittyvät luottotietomerkintäni.
Muuttolaatikko.
 

Edellä on muutama esimerkki kysymyksistä, joihin nuorten asumisneuvonta on törmännyt viiden viime vuoden aikana. Tampereella alettiin kehittää nuorten asumisneuvontaa vuonna 2015 määräaikaisella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Tätä ennen nuoria oli palveltu asumisen asioissa etsivän työn toimipisteellä, sosiaalityön omatyöntekijäpalvelussa ja sosiaalipalveluiden neuvonnassa.

Monelle nuorelle asumisneuvonta oli ensimmäinen kiinnittyminen Tampereen kaupungin sosiaalipalveluihin. Siksi nuorten asumisneuvonnasta haluttiin kehittää matalan kynnyksen palvelu, johon nuoren on helppo ottaa yhteyttä. Asumisneuvonnan kautta nuorelle järjestyi tarvittaessa esim. omatyöntekijä, aika velkaneuvontaan tai vaikkapa terveydenhoitajan käynti. Oleellista on ollut nuoren kiireetön kohtaaminen ja tapaamisaikojen antaminen nopealla aikataululla. Moni nuori uskaltautuikin asumisen lisäksi puhumaan mm. mielenterveyden ongelmistaan, velkaantumisestaan tai yksinäisyydestään.

Nuorten asumisneuvonta auttoi vuosittain noin kahtasataa nuorta vuosien 2015 - 2019 aikana. Suurin osa kysymyksistä liittyi asunnon etsimiseen ja vuokra-asunnon saamiseen Tampereelta, vuokravelka-asioihin sekä erilaisiin asumisen ongelmatilanteisiin niin julkisten kuin yksityistenkin vuokranantajatahojen asunnoissa. Myös yksityiset vuokranantajat kysyivät jonkin verran neuvoja vuokra-asuntoihinsa liittyen.

Moni nuori löysi asumisneuvonnan tuella oman vuokra-asunnon. Oman asunnon löytäminen usein joko ennaltaehkäisee tai pysäyttää syrjäytymiskehitystä. Nuorten kannalta on tärkeää, että hän saa palveluohjausta pitemmän aikaa: riittävä palveluohjaus varmistaa, että nuori pystyy pitämään saamansa asunnon. Myös uuden, Tampereelle vasta muuttavan nuoren näkökulmasta on tärkeää, ettei jää yksin vaan tietää mistä apua voi saada.

Matalan kynnyksen neuvonta sai hyvää palautetta

Palvelusta saatu palaute on ollut hyvää. Keväällä 2019 tehdyn palautekyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä asumisneuvontaan palveluna ja siihen, että työntekijä tuntee palvelut ja kykenee keskittymään nuoren kanssa asunnon hakemiseen. Nuoret itse arvostivat nopeaa pääsyä palveluun sekä sitä, että asiaa vietiin yhdessä eteenpäin. Kehittämisehdotuksina mainittiin aktiivisempi tiedottaminen palvelusta, jotta nuoret löytäisivät sen entistä helpommin.

Mieleen jäävin palaute on seuraava nuorelta asiakkaalta sähköpostilla tullut viesti:
"Haluaisin vain sanoa kiitokset, että annoit minulle mahdollisuuden XXXXkadun asunnossa, kun olin asunnoton. Olen tällä hetkellä työelämässä, avoliitossa… ja prätkäkortinkin sain loppuu…Tsemppii duunii, teet hyvää työtä."

Nuorten asumisneuvonta erillispalveluna päättyy vuoden 2019 lopussa. Jatkossa nuoret saavat asumisen asioissa apua Ohjaamo Tampereesta , sosiaalipalvelujen neuvonnasta ja sosiaalityön omatyöntekijäpalveluista . Asumisneuvonnan avulla Tampereella on järjestetty asunto kymmenille, jopa sadoille nuorille. Asumisneuvontapalvelun aloittaessa vuonna 2015 Tampereella tilastoitiin 51 alle 25-vuotiasta asunnotonta ja vuonna 2018 enää 29.

Syksyllä 2019 Nuorisoasuntoliitto ry toteutti kyselyn nuorten asumisen parissa toimiville tahoille. Noin puolet vastaajista (n=72) arvioi, ettei virallisen tilastoinnin kautta tavoiteta kaikkia asuntoa vailla olevia nuoria. Kyselyn mukaan sosiaalityön haasteita ovat mm. nuorten tavoittamisen ongelmat, palveluihin kiinnittymättömyys sekä nuorten luottamuksen saavuttaminen.

Kevään hallitusohjelmassa esitetään pohdittavaksi, tulisiko asumisneuvonnasta tehdä lakisääteinen sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Tampereella saatujen kokemusten pohjalta asumisneuvonta on vaikuttanut toimivan aivan erityisenä matalan kynnyksen väylänä, jonka kautta asumisen ongelmia kohdanneet tai asunnottomana elävät nuoret ovat onnistuneet järjestämään asioitaan ja kiinnittymään myös muihin tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin.

**
Tämän tekstin ovat kirjoittaneet kehittämiskoordinaattori Jenni Mäki ja asumisneuvoja Reetta Salminen.

Kirjoittaja Aikuisten oikeesti -blogin kirjoittajat